skip to main content

MBB Technik 08 - Soubor movitých věcí a drobného majetku

výběrové řízení

Termín podání nabídek končí:  22.9.2023 v 12:00 hod.

Soubor movitých věcí a drobného majetku. | Podrobný popis

Soubor movitých věcí a drobného majetku. 

Jedná se o veškerý movitý majetek a zásoby materiálu, nacházející se na nemovitosti dlužníka v Dobroměřicích, s výjimkou strojů prodávaných samostatně. Předmětem prodeje nejsou samozřejmě ani součásti a příslušenství nemovitosti.

Veškerý movitý majetek a zásoby materiálů dle přílohy Přehled položek do VŘ, které jsou předmětem prodeje.

Pro účast ve výběrovém řízení je nutné splnit tyto podmínky:

  1. Registrovat se na stránkách www.prokonzulta.cz
  2. Přihlásit se do vybraného VŘ
  3. V příslušném VŘ je potřeba vložit:  
  • Nabídku kupní ceny
  • Podepsanou kupní smlouvu
  • Podepsané podmínky VŘ

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Stav prodáno
Typ Movité věci > Stroje a zařízení
Číslo účtu 131-7930227/0100
Minimální cena 2 000 000 Kč
Termín pro podání nabídek 22.9.2023
Kauce 500 000 Kč
Aktuální datum 29.5.2024 23:47:27

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup