skip to main content

Podíl 100 % na společnosti Incore Real Estate s.r.o. společně s pohledávkou za touto společností

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 22.09.2023 v 11:00 hod.

Podrobný popis

Předmětem výběrového řízení jsou věci movité, a to:

  • obchodní podíl 100 % (vklad společníka 100.000,- Kč) na společnosti Incore Real Estate s.r.o., IČ 08434476, specifikovaný  v majetkové podstatě dlužníka Incore Investment s.r.o. ze dne 31. října pod položkou III. Finanční prostředky pod poř. č. 2.
  • pohledávka za společností Incore Investment s.r.o., IČ 08434476, ve výši 177 500 Kč, specifikovaná v majetkové podstatě dlužníka Incore Investment s.r.o. ze dne 31. října pod položkou IV. Pohledávky.

Orientační nabídková cena činí 50.000 Kč. 

Kauce není požadována.

Více informací k podávání nabídek naleznete v přiložených Podmínkách VŘ.Katastrální/detailní popis

Podíl 100 % na společnosti Incore Real Estate s.r.o. společně s pohledávkou za touto společností ve výši 177 500 Kč, orientační cena 50 000 Kč, bez kauce, lhůta k úhradě 30 dní.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Movité věci > Pohledávka
Číslo účtu 123-7503950237/0100
Minimální cena 1 Kč
Aktuální datum 27.9.2023 13:24:36

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup