skip to main content

pohledávka za G.A.M. Holding GmbH

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 15.2.2024 ve 13:00 hod.

G.A.M. HEAT, pohledávka za G.A.M. Holding GmbH | Podrobný popis

Předmětem zpeněžení je věc movitá, a to:

Pohledávka sepsaná v soupisu majetkové podstaty ze dne 6.4.2023 pod položkou: 

IV. Pohledávky, pod. č. 11- pohledávka za G.A.M. Holding GmbH, reg. č. HRB 26972, sídlem Industriepark Magderburger Str. A nr. 10, 392 45 Gommern, SRN, ve výši výši 1 279 032,43 EUR, na základě rozsudku Krajského soudu v Praze sp.zn. 74 ICm 3066/2022-206 ze dne 18.10.2021 ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze č.j. 102 VSPH 124/2022-251 ze dne 13.12.2022. Obě rozhodnutí nabyla právní moci shodně dne 11.1.2023.

Minimální nabídková kupní cena není stanovená.

Kauce ve výši 10.000 Kč

Více informací k podávání nabídek naleznete v přiložených Podmínkách VŘ.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Movité věci > Pohledávka
Číslo účtu 123-7502560237/0100
Minimální cena 1 Kč
Termín pro podání nabídek 15.2.2024
Aktuální datum 3.3.2024 23:00:36

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup