skip to main content

Zámeček Sluncová, Praha - Karlín

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 22.08.2024 v 11:00 hod.

Zámeček Sluncová, Praha - Karlín | Podrobný popis

Předmět výběrového řízení jsou soubory nemovitého a movitého majetku jako součást majetkové podstaty specifikované dále:

A) Soubor nemovitých věcí tvoří:

- pozemek p. č. 729/2 – zahrada, evidovaná výměra 951 m2, způsob ochrany – památkově chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 732 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 292 m2, způsob ochrany – nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území

Součástí je stavba: Karlín, č.p. 64, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p. č.: 732

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha, katastrální území Karlín na LV 15.

B) Soubor movitých věcí tvoří vybavení nemovitosti sepsané v soupisu majetkové podstaty Dlužníka v části II. Movitý majetek:

-           položka č. 1: Technologie klimatizace v hodnotě 150.000,00 Kč,

-           položka č. 2: Myčka nádobí D36 DGT v hodnotě 5.000,00 Kč,

-           položka č. 3: Konvektomat v hodnotě 11.000,00 Kč,

-           položka č. 4: Kávovar Bianchi, mod. Sofia, v hodnotě 10.000,00 Kč,

Popis: Zámeček Sluncová je historickou budovou v městské části Praha Karlín, sloužící k reprezentativním účelům, pro ubytování hostů a pořádání společenských akcí.

Budova má dvě nadzemní podlaží a podkroví. V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí, zázemí kuchyně, toalety, zasedací místnost - ze vstupní haly přístupný malý sklípek. Dvouramenným schodištěm se vstupuje do prvního patra, ve kterém se nachází chodba, tři samostatné salonky, toalety a zázemí pro catering. Po schodišti se dále pokračuje do podkroví, kde se nachází dva apartmány a dvě menší skladové místnosti.

Užitná plocha: 560 m2, plocha pozemku: 1243 m2. K zámečku patří také kaple s grottou a bazén s pramenem.

Nedaleko se nachází železniční odbočka Sluncová a estakáda Sluncová, která tvoří součást Nového spojení Železničního uzlu Praha.

 Historie: Sluncová je jako viniční usedlost doložena už v polovině 17. století, kdy pozemek vlastnil primátor Nového Města pražského Josef Slunec. Po roce 1682 od něj vinici s barokní usedlostí odkoupil primátor Starého Města pražského Jan Jiří Reischmann z Rieschenberka. Po jeho smrti připadl majetek vdově Juditě, rozené Globicové z Bučina.

Minimální nabídková cena činí  27.470.000 Kč.

Kauce  ve výši 2.000.000 KčKatastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 729/2 – zahrada, evidovaná výměra 951 m2, způsob ochrany – památkově chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 732 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 292 m2, způsob ochrany – nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území

Součástí je stavba: Karlín, č.p. 64, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 732

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha, katastrální území Karlín na LV 15.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 123-7529200207/0100
Minimální cena 27 470 000 Kč
Termín pro podání nabídek 22.8.2024
Kauce 2 000 000 Kč
Aktuální datum 21.7.2024 0:44:35

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup