Profesionální zajištění dražeb

Vydražili jsme majetek za 6 211 673 150 Kč V nabídce máme 157 položek

TOP nabídka

JM:Budova ČT, Brno-město, ul. Běhounská

Dražba

Předmětem dražby je objekt, evidovaný  jako jiná stavba čp. 5, je na uličním průčelí i v předložené PD označená číslem 18. Jedná se o vícepodlažní stavbu, která byla postavená v meziválečném období, původní účel užití - banka. Objekt je památkově chráněný, ač na LV zápis nenajdeme, pozůstatkem zašlé slávy budovy je obklad fasády v uličním průčelí, který ale vykazuje značné vady a reprezentační hala za uličním průčelí budovy v úrovní 1. NP., která má světlou výšku přes dvě podlaží a v úrovni 2. NP. zde byl ochoz, odkud bylo možno sledovat dění v přízemí. Úpravami účelně provedenými pro potřeby stávajícího vlastníka efektnost tohoto interiérového řešení dolní části budovy je částečně zakrytá, konstrukce dělící v horizontálním i vertikálním směru prostor hlavní haly na malé celky jsou lehké, snadno demontovatelné.Ke dni ocenění se jedná o budovu administrativní, objekt má osm podlaží z toho jedno podzemní, pozemek je půdorysně největším podlažím zastavěn ze 2/3.   V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě, pozemek není zařazen do platné cenové mapy města Brna číslo 10.

Dispoziční řešení stavby:

V 1. NP. objektu při pohledu z ulice v pravé části najdeme vstup do baru, ten má v této úrovní jeden prostor, zázemí provozovny – kuchyňka, sklad, sociální zázemí hostů i obsluhy je v 1. S. přístupné z hlavního prostoru vnitřním schodištěm. Vchod vlevo při pohledu z ulice vede přes vrátnici ke hlavnímu schodišti v budově a k výtahům, již i tato část budovy obsahuje několik kanceláří, východ na dvorek za objektem, prostor archívu.

2. NP. – 6. NP. jsou  přístupné buď schodištěm, nebo výtahy, obsahují kancelářské prostory podobně členěné jen s malými dispozičními odchylkami, v každém podlaží najdeme WC ženy, WC muži, čajovou kuchyňku a v některých podlažích i sprchu. V úrovni 1. NP. a 2. NP. najdeme řazené nad sebou i temperované sklady videotéky.

1. S. objektu obsahuje mimo technických prostor – kotelny, vzduchotechnické strojovny, skladů a dílen i původní trezor s pancéřovanými dveřmi. Systém je ovšem již nefunkční. 

Celková podlahová plocha: 3160,72 m2

30.700.000 Kč