skip to main content

Komerční objekt-ubytování, Dubí u Kladna, ulice Dubská, Kladno

dražba

Jedná se o areál pro účely ubytování. Dle územního plánu spadá nemovitost do ploch výroby. V 1.NP jsou byty a samostatné pokoje. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 493,5 m2.

Komerční objekt-ubytování, Dubí u Kladna, ulice Dubská, Kladno | Podrobný popis

Jedná se o objekt s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím (budova se ocitla zčásti pod terénem – zřejmě při úpravách sousední komunikace v polovině 20. století) s půdou. Dle územního plánu spadá nemovitost do ploch výroby a postavena dle informací zveřejněných národním památkovým úřadem v roce 1855 (první výpravní budova nádraží Staré Kladno). V letech 2009-2019 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: vnější omítky – celková, zdroj vytápění a ohřevu vody – celková, vertikální rozvody - celková, okna - celková, vchodové dveře - celková. Střešní krytina-celková, vnitřní povrchy-celková. V současné době se nevyužívá. Dle podkladů ze znaleckého posudku č. 008/2918/23 bylo spodní podlaží, které je mírně pod úrovní terénu a má dvě úrovně připraveno a zřejmě i využíváno jako zázemí pro řidiče včetně umýváren apod. V 1.NP jsou byty a samostatné pokoje. Podlahová plocha vč. příslušenství činí odhadem 493,5 m2. Okna jsou plastová s dvojsklem. Kuchyňské vybavení tvoří jednoduchá kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Interiérové dveře jsou dýhované plné, dýhované prosklené, zárubně jsou ocelové a vchodové dveře jsou plastové. Osvětlovací techniku tvoří lustry. Podlahové krytiny jsou tvořeny převážně keramickou dlažbou. Do jednotky je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V a je dodávána z rozvodné sítě. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. Zemní plyn není zaveden. Vytápění zajišťují vlastní dva elektrokotle, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje bojler. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek je oplocený pletivem do ocelových sloupků. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Objekt je postaven ve východní části obce a charakter okolí odpovídá průmyslové zóně.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 1629 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 235 m2, způsob ochrany – chráněná ložisková území

Součástí je stavba: Dubí u Kladna, č.p. 846, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1629,

  • pozemek p. č. 1631/359 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1299 m2, způsob využití – manipulační plocha, způsob ochrany – chráněná ložisková území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, obec Kladno (okres Kladno), část obce Dubí, katastrální území Dubí u Kladna na LV 31713.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 131-8740257/0100
Odhadní cena 7 400 000 Kč
Vyvolávací cena 5 920 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 20 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Termín konání 21.5.2024 10:30:00
Předpokládaný konec 21.5.2024 11:30:00
Čas do zahájení 10:53:39
Aktuální datum 20.5.2024 23:36:20

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup