skip to main content

Administrativní budova Mělník

Anglická aukce

Podrobný popis

Jedná se o soubor pozemkových parcel s administrativní budovou, které tvoří jeden funkční celek. Budova má 3 NP a 1 částečně zapuštěné PP do terénu. Budova je nepravidelného půdorysu a má plochou střechu. Vedle budovy se nachází parkoviště. Objekt je napojen na vodovodní a kanalizační řad. Je cca 1 rok neužíván a neudržován.

 

Dispoziční řešení objektu:

V 1PP jsou garáže, kanceláře, sklady, přípravna restaurace, trafostanice a předávací stanice.

V 1NP jsou přepážky, kanceláře, restaurace a obchod.

V 2 a 3 NP jsou kanceláře. K 3 NP patří také plochá pochozí střecha, kterou je možné využívat jako terasu.

Celková plocha pozemků 4.188 m2

Zastavěná plocha 1.734 m2, Užitná plocha 5.292 m2

 

Budova je založena na velkoprůměrových pilotách, nosná konstrukce budovy je železobetonový skelet, dělící konstrukce jsou zděné. Střecha je dvouplášťová a krytina je živičná. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou dřevěné, plastové a kovové. Vrata jsou sekční. Podlahy jsou z keram. dlažby a textilních koberců. Rozvody elektro, slaboproudu - telefony, EPS, EZS, hromosvod je osazen. Objekt je vytápěn dálkovým horkovodem a v 1 NP je pod podhledem vedena vzduchotechnika. V budově jsou dva osobní výtahy pro 7 a 8 osob. V prostorách restaurace jsou dva nákladní výtahy.Katastrální/detailní popis

Předmětem e-aukce je soubor movitého a nemovitého majetku:

 

- pozemek p.č. 4180/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.265 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 4180/10 - zastavěná plocha, evidovaná výměra 1.852 m2

            Součástí je stavba: Mělník, č.p. 605, obč. vyb.

            Stavba stojí na pozemku p.č.: 4180/10

- pozemek p.č. 4185/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 71 m2, způsob využití - jiná plocha

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro obec a k.ú. Mělník, na LV č. 5223.

 

Movitý majetek trvoří vybavení a zařízení výše uvedené nemovitosti. zejména nábytek, gastro zařízení a vybavení, tak, jak je uvedeno v soupisu majetkové podstaty.Zástavní práva, závazky

Nemovitosti nejsou v nájemním vztahu.

Log

Kontaktní osoba

Miloslava Mangerová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 0 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Odhadní cena 20 650 000 Kč
Vyvolávací cena 10 900 000 Kč
Aukční jistota 1 000 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 50 000 Kč
Termín konání 14.5.2015 09:00:00
Předpokládaný konec 14.5.2015 13:06:24
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 1.12.2023 6:36:05

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup