skip to main content

Areál Autoklubu s dopravním hřištěm Písek

Anglická aukce

Podrobný popis

Areál s pozemky o celkové ploše 3.469 m2 je situován v Písku na Václavském Předměstí, západně od středu města na severním břehu řeky Otavy.  Jedná se o administrativně-výrobní budovu  a dopravní hřiště. 

Budova má zastavěnou plochu 1.NP 544 m2, zastavěnou plochu 2.NP 292 ma  zastavěnou plochu celkem 836 m2. Konstrukční výška v 1.NP je 2,95m, výška ve 2.NP je 2,7m. 

Budova je ve stavu, který vyžaduje kompletní rekonstrukci, již několik let bez pravidelné údržby. Nachází se zde garáže, dílny, sklady a kanceláře. Střecha je z asfaltových pásů. 

Budova je napojena na veřejný vodovod, odpady jsou svedeny do veřejné kanalizace,  je zde přípojka elektřiny a plynu. Vytápění je řešeno ústředním plynovým kotlem v 1.NP, rozvody jsou do radiátorů.

Část, která dříve sloužila jako dopravní hřiště, je v současné době v neudržovaném stavu. Asfaltový povrch vyžaduje výměnu obrusné vrstvy.  

Dle aktuálně platného územního plánu města Písek se areál nachází v ploše občanského vybavení veřejné infrastruktury. Příjezd do areálu je přes pozemek ve vlastnictví města Písku. p.č. St. 543/4. Část dopravního hřiště se také nachází na městském pozemku. Pozemky se nachází v záplavovém území zóna 3 - střední riziko.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. St. 543/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 446 m2

Součástí je stavba: Písek, č.p. 305, obč.vyb
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 543/1

- pozemek p. č. St. 543/5 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2375 m2, způsob využití – společný dvůr

- pozemek p. č. St. 543/6 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 98 m2

Součástí je stavba: bez č.p./č.e., jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 543/6

- pozemek p. č. St. 543/8 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 318 m2, způsob využití – společný dvůr

- pozemek p. č. St. 543/9 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 103 m2, způsob využití – společný dvůr

- pozemek p. č. St. 543/10 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 15 m2, způsob využití – společný dvůr

- pozemek p. č. St. 543/11 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 67 m2, způsob využití – společný dvůr

- pozemek p. č. 2947 – ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, obec Písek, katastrální území Písek na LV 1714.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno chůze a jízdy za účelem oprav, údržby a kontrol jezu, opevňování břehu, výstavby nábřežní zdi a odstaňování překážek z toku. Oprávnění pro Parcela: St. 543/2, Parcela: St. 7322/5, Parcela: St. 7322/6, Parcela: St. 7369/1, Parcela: St. 7547, Parcela: 2251/1, Parcela: 2251/29, Parcela: 2251/34, Parcela: 2251/5, Parcela: 2685/1. Povinnost k Parcela: 2947, zapsané pod sp. zn. V-99/2006-305.

 Věcné břemeno zřizování a provozování vedení - nového kabelového vedení NN a kabelové skříně v rozsahu dle GP 6388-82/2015. Oprávnění pro EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, RČ/IČO: 28085400 Povinnost k Parcela: St. 543/6, vše zapsáno pod sp. zn. V-818/2018-305.

Příjezd do areálu je přes pozemek ve vlastnictví města Písku. p.č. St. 543/4. Část dopravního hřiště se také nachází na městském pozemku. Pozemky se nachází v záplavovém území zóna 3 - střední riziko.

Log

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 11 330 000 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7514760287/0100
Odhadní cena 5 200 000 Kč
Vyvolávací cena 5 000 000 Kč
Aukční jistota 500 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 30.3.2023 10:20:00
Předpokládaný konec 30.3.2023 12:11:04
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 10:37:40

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup