ARCHIV - Ateliér, ulice Gajdošova, Brno-Židenice 20190241DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
2.900.000 Kč
Aukční jistota
300.000 Kč
Termín konání
12.9.2019 v 10:00:00
Konec aukce
12.9.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
4.400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
3.9.2019 v 18:00
Místo konání prohlídky
ulice Gajdošova 4489/26, Brno

Lokalita

ulice Gajdošova 4489/26, Brno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
12.9.2019 11:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
12.9.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Ateliér, ulice Gajdošova, Brno-Židenice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Ing. Bohumír Myslín,

Termín E-aukce:
Zahájení: 12.9.2019 10:00 Ukončení: 12.9.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce  je soubor věcí nemovitých:

 

- jednotka č. P 4489/68, způsob využití ateliér, zapsáno na LV 14360, vymezeno v:

              BUDOVA: Židenice, č.p. 4489, byt.dům, LV 13010, stojící na parcele č. 2409

              PARCELA: 2409, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2 032 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 689/68537 na společných částech budovy Židenice, č.p. 4489, byt. dům stojící na pozemku p.č. 2409

- spoluvlastnický podíl ve výši 689/68537 na pozemku p.č. 2409 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2 032 m2, na pozemku stojí stavba:  Židenice, č.p. 4489, byt. dům, zapsáno na LV 13010

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Židenice, na LV č. 14360, 13010.Odhad ceny předmětu E-aukce: 4.400.000,- Kč


Nejnižší podání: 2.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Aukční jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.