ARCHIV - AVIA A 31 N, speciální obytný 20190298DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211126090/6800
Vyvolávací cena
13.600 Kč
Aukční jistota
5.000 Kč
Termín konání
16.10.2019 v 09:00:00
Konec aukce
16.10.2019 v 10:00:00
Odhadní cena
17.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
7.10.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Miletínská 376/19, Lišov

Lokalita

Miletínská 376/19, Lišov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
16.10.2019 10:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
16.10.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci AVIA A 31 N, speciální obytný:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Ing. Aleš Klaudy

Termín E-aukce:
Zahájení: 16.10.2019 09:00 Ukončení: 16.10.2019 10:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:


Odhad ceny předmětu E-aukce: 17.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Martinem Svobodou, znalecký posudek číslo 6-6/2019 ze dne 4.7.2019.

Nejnižší podání: 13.600,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Aukční jistota: 5.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.