Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Benešova Hora RD, okres Prachatice 20190345DD

Dvojgenerační RD 5+1 a 3+kk se garáží a se zahradou. Celková plocha pozemku 1890 m2 .

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122348/6800
Stav
Zmařená aukce
Cena vydražení
1.835.000 Kč
Vyvolávací cena
1.500.000 Kč
Minimální příhoz
5.000 Kč
Aukční jistota
150.000 Kč
Termín konání
23.1.2020 v 09:00:00
Konec aukce
23.1.2020 v 10:52:29
Odhadní cena
2.450.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
8.12.2019 v 10:30
12.1.2020 v 10:30
Místo konání prohlídky
Benešova Hora 70, Vacov

Lokalita

Benešova Hora 70, Vacov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
23.1.2020 10:52:49.72licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 30340206, jehož nejvyšší podání činí/činilo 1.835.000 Kč.
23.1.2020 10:52:29.95licitátor
Podání účastníka 30340206 ve výši 1.835.000 Kč, bylo nejvyšší!
23.1.2020 10:51:29.95licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
23.1.2020 10:50:29.95licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 10:47:29.95Účastník 30340206 učinil podání 1.835.000 Kč
23.1.2020 10:46:43.87licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
23.1.2020 10:45:43.87licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 10:42:43.87Účastník 8902101 učinil podání 1.825.000 Kč
23.1.2020 10:41:47.18licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
23.1.2020 10:40:47.18licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 10:37:47.18Účastník 30340206 učinil podání 1.820.000 Kč
23.1.2020 10:36:54.01licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
23.1.2020 10:35:54.01licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 10:32:54.01Účastník 8902101 učinil podání 1.800.000 Kč
23.1.2020 10:31:59.99licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
23.1.2020 10:30:59.99licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 10:27:59.99Účastník 30340206 učinil podání 1.785.000 Kč
23.1.2020 10:27:43.67licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
23.1.2020 10:26:43.67licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 10:23:43.67Účastník 8902101 učinil podání 1.775.000 Kč
23.1.2020 10:23:39.88licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
23.1.2020 10:22:39.88licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 10:19:39.88Účastník 30340206 učinil podání 1.770.000 Kč
23.1.2020 10:19:16.03Účastník 8902101 učinil podání 1.755.000 Kč
23.1.2020 10:17:09.03Účastník 30340206 učinil podání 1.750.000 Kč
23.1.2020 10:16:44.19Účastník 8902101 učinil podání 1.725.000 Kč
23.1.2020 10:14:42.43Účastník 30340206 učinil podání 1.720.000 Kč
23.1.2020 10:13:25.68Účastník 8902101 učinil podání 1.705.000 Kč
23.1.2020 10:11:35.98Účastník 30340206 učinil podání 1.700.000 Kč
23.1.2020 10:10:42.84Účastník 8902101 učinil podání 1.665.000 Kč
23.1.2020 10:09:13.01Účastník 30340206 učinil podání 1.660.000 Kč
23.1.2020 10:08:19.70Účastník 8902101 učinil podání 1.640.000 Kč
23.1.2020 10:06:55.88Účastník 30340206 učinil podání 1.635.000 Kč
23.1.2020 10:04:28.98Účastník 8902101 učinil podání 1.625.000 Kč
23.1.2020 10:03:41.21Účastník 30340206 učinil podání 1.620.000 Kč
23.1.2020 10:03:33.05licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 10:00:33.05Účastník 8902101 učinil podání 1.605.000 Kč
23.1.2020 09:59:53.33licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 09:56:53.33Účastník 30340206 učinil podání 1.600.000 Kč
23.1.2020 09:28:32.15Účastník 8902101 učinil podání 1.500.000 Kč
23.1.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Benešova Hora RD, okres Prachatice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Staněk Petr

Termín E-aukce:
Zahájení: 23.1.2020 09:00 Ukončení: 23.1.2020 10:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce  je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 83/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 320 m2

                                        Součástí je stavba: Benešova Hora, č.p. 70, bydlení

                                        Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 83/1

- pozemek p.č. St. 83/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 38 m2

                                        Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

                                        Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 83/2

- pozemek p.č. 72/25 - zahrada, evidovaná výměra 228 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 72/34 - zahrada, evidovaná výměra 1304 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Prachcatice, pro obec Vacov a k.ú. Benešova Hora, na LV 277.Odhad ceny předmětu E-aukce: 2.450.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Tomášem Dostálem, znalecký posudek číslo 1400-36-2016 ze dne 17.3.2016.

Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 150.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Na předmětu e-aukce vázne Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek na splacení jistiny úvěru s oprávněním pro Waldviertler Sparkasse Bank AG, id.č.FN36924, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakousko, na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. 041752-003 ze dne 9.5.2016, právní účinky zápisu ke dni 10.5.2016, sp. zn. V-2059/2016-306, se souvisejícími zápisy -  závazkem nezajistit zástavní  právo ve výhodnějším pořadí nový dluh,  závazkem neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého a zákazem zcizení a zatížení po dobu trvání zástavního práva, které zanikne vypořádáním pohledávky.

Vyhlašovatel e-aukce se zavazuje zajistit výmaz tohoto zástavního práva včetně souvisejících zápisů nejpozději do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

Dům je v současné době užíván jeho nájemníkem.  Vystěhování do 3 měsíců od konání e-aukce.

 

 Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!