ARCHIV - Budova Moravský Žižkov 20180511DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211128002/6800
Vyvolávací cena
680.000 Kč
Aukční jistota
150.000 Kč
Termín konání
14.8.2019 v 08:30:00
Konec aukce
14.8.2019 v 09:00:00
Odhadní cena
1.360.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
5.8.2019 v 10:30
Místo konání prohlídky
Sraz na prohlídku na adrese ulice Prechov 193, Moravský Žižkov 691 01, pouze po předchozím potvrzení. Zájemci, svůj zájem o účast na prohlídce hlaste organizátorovi e-aukce na e-mail.

Lokalita

, Moravský Žižkov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
14.8.2019 09:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
14.8.2019 08:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Budova Moravský Žižkov:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 14.8.2019 08:30 Ukončení: 14.8.2019 09:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 1621 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 524 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav

- stavba bez čp/če, způsob využití - zem. stav, stojící na parcele č. 1621

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Břeclav, pro obec a k.ú. Moravský Žižkov, na LV č. 2356.Odhad ceny předmětu E-aukce: 1.360.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckým ústavem EQUITA Consulting s.r.o. , znalecký posudek číslo N43095/15 ze dne 24.8.2015.

Nejnižší podání: 680.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 150.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.