skip to main content

Budovy bývalé farmy Vestec, okr. Praha-západ

Anglická aukce

Zajímavá investice - jen 15 km od centra Prahy!

Podrobný popis

Budovy bývalé farmy - rodinný dům i všechny vedlejší stavby jsou v katastru nemovitostí vedeny jako rozestavěné stavby, budovy tedy nejsou zkolaudovány. Reálně byly všechny stavby dokončeny. Jde o bývalou farmu s vjezdem z veřejné komunikace - rodinný dům, bývalé stáje a dílny.

Jedna stavba není na katastru nemovitostí evidována. RD je stavebně nedokončený, přičemž některé konstrukce jsou již opotřebované. Dům je zděný s jedním nadzemním podlažím bez podkroví.  Další budova dříve sloužila jako koňské stáje, naposledy byla využívána jako dílna a sklad. Další budova byla také  využívaná jako sklad,  příležitostně také  jako truhlářská dílna. Budovy je potřeba stavebně dokončit, zrekonstruovat. Všechny stavby stojí na pozemku jiného vlastníka, který má dle § 3056 OZ ke stavbám předkupní právo.

Obec Vestec má kompletní občanskou vybavenost a leží jihovýchodně od hlavního města Prahy vzdáleností asi 15 km do jejího centra. Do obce dojíždí Pražská integrovaná doprava, z Pražského okruhu je skvělé spojení na spádové dálnice a letiště.

Třída energetické náročnosti budovy - G.

Nemovitosti nejsou v současné době užívány.

Katastrální/detailní popis

- stavba rozestav. - na parcele p. č. St. 21/3 na LV 319 - jiného vlastníka 

- stavba rozestav. - na parcele p. č. St. 21/4 na LV 319 - jiného vlastníka

- stavba rozestav. - na parcele p. č. St. 21/5 na LV 319 - jiného vlastníka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, obec Vestec, katastrální území Vestec u Prahy na LV 1971.

- rozestavěná stavba neevidovaná v katastru nemovitostí - na parcele p. č. 1140 na LV č. 319 - jiného vlastníkaZástavní práva, závazky

Pozemky byly zpeněžen v exekuční dražbě a mají jiného vlastníka. Vztah s vlastníkem pozemků není právně ošetřen. 

Vlastník pozemku má dle § 3056 OZ ke stavbě předkupní právo. Kupní smlouva s vítězem elektronické aukce bude uzavřena v souladu s § 2140 a násl. OZ.

Osoby, které mají k předmětu e-aukce předkupní právo, jsou povinny doložit své předkupní právo organizátorovi e-aukce ve lhůtě 10 dnů před konáním e-aukce. Účastník, jemuž bylo přiznáno předkupní právo, může dorovnávat poslední učiněné podání. V případě dvou shodných konečných podání bude mít tento účastník přednost. 

Dle insolvenčního zákona není možné zřídit na nemovitostech zástavní právo k zajištění hypotečního úvěru kupující strany před doplacením kupní ceny a uzavřením kupní smlouvy.


Log

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 2 050 000 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7514090287/0100
Odhadní cena 2 502 880 Kč
Vyvolávací cena 2 000 000 Kč
Aukční jistota 250 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 23.11.2023 09:40:00
Předpokládaný konec 23.11.2023 10:40:30
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 1.12.2023 6:47:54

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup