Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Bytový dům Znojmo-město, ul. Studentská 20160676DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
39370156/2700
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
9.950.000 Kč
Vyvolávací cena
9.900.000 Kč
Minimální příhoz
50.000 Kč
Aukční jistota
1.000.000 Kč
Termín konání
15.12.2016 v 09:50:00
Konec aukce
15.12.2016 v 11:24:54
Odhadní cena
0 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
22.11.2016 v 11:00
9.12.2016 v 11:00
Místo konání prohlídky
Prohlídky se konají pouze po předchozí domluvě. Zájem o účast na prohlídce prosím hlaste u dražebníka nejpozději do 21.11. - 15:00 hod. E-mail pro potvrzení účasti na prohlídce: jerabkova@prokonzulta

Lokalita

Studentská 948/9, Znojmo

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
15.12.2016 11:25:18.23licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 9225986, jehož nejvyšší podání činí/činilo 9.950.000 Kč.
15.12.2016 11:24:54.31licitátor
Podání účastníka 9225986 ve výši 9.950.000 Kč, bylo nejvyšší!
15.12.2016 11:23:54.31licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
15.12.2016 11:22:54.31licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
15.12.2016 11:19:54.31Účastník 9225986 učinil podání 9.950.000 Kč
15.12.2016 11:19:00.49licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
15.12.2016 11:18:00.49licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
15.12.2016 09:50:19.49Účastník 535733 učinil podání 9.900.000 Kč
15.12.2016 09:50:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Bytový dům Znojmo-město, ul. Studentská:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn.B 4298

Vyhlašovatel:
REAL COMPANY, spol. s r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 15.12.2016 09:50 Ukončení: 15.12.2016 11:20

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce  je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 1594 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 495 m2, způsob ochrany - památkově chráněné území

             Součástí je stavba: Znojmo, č.p. 948, obč.vyb

            Stavba stojí na pozemku p.č.: 1594

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Znojmo, pro obec Znojmo a k.ú. Znojmo-město, na LV č. 4905.Odhad ceny předmětu E-aukce: 0,- Kč


Nejnižší podání: 9.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Aukční jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Dvě bytové jednotky (v přízemí a v prvním patře) jsou užívány na základě nájemní smlouvy. Výpovědní podmínky dle aktuálního znění občanského zákoníku.
Ateliér v prvním patře, byt ve druhém patře a další, vedlejší prostory, jsou v současné době užívány vlastníkem, jeho rodinou a zaměstnanci k bydlení a dále jako úložné prostory. Tyto jednotky budou předány vyklizené novému vlastníkovi do tří měsíců od prodeje.

Více informací na vyžádání u organizátora e-aukce.Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!