ARCHIV - CNC řezací jednotka pro 3D dělení - Hadyna - International, spol. s r.o. 20190205DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211126218/6800
Vyvolávací cena
325.000 Kč
Aukční jistota
30.000 Kč
Termín konání
13.9.2019 v 09:00:00
Konec aukce
13.9.2019 v 11:30:00
Odhadní cena
1.180.361 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
3.9.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Kravařská 571/2, Ostrava

Lokalita

Kravařská 571/2, Ostrava

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
13.9.2019 11:30:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
13.9.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci CNC řezací jednotka pro 3D dělení - Hadyna - International, spol. s r.o.:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Mgr. Bohdana Nováková

Termín E-aukce:
Zahájení: 13.9.2019 09:00 Ukončení: 13.9.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je věc movitá:

 

CNC řezací jednotka pro 3D dělení materiálu

Výrobní číslo: 2014/PCA/1001

Datum pořízení: prosinec 2014

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 1.180.361,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Jaroslava HROMJÁKA, znalecký posudek číslo 2879/18 ze dne 5.12.2018.

Nejnižší podání: 325.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 30.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.