skip to main content

E-aukce - 2.kolo. Stavební pozemek Němčice nad Labem, okres Pardubice

Anglická aukce

Podrobný popis

Pozemky určené k výstavbě rodinného domu jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Přípojky (voda, kanalizace, elektřina, plyn) se nachází na hranici pozemku. Celková rozloha pozemků činní 1474 m2. Na pozemku p.č. 260/36 je vystavěna základová deska o velikosti 16 x 14,5 m pro výstavbu novostavby RD. Spodní základová stavba rodinného domu je vystavěna nad úroveň terénu v průměrné výši asi 850 mm. Základy jsou provedeny z betonových tvárnic ztraceného bednění. Na podkladu je položena betonová deska se svařovanou tzv. kari sítí. Během základových prací a základové desky, byly položeny průchodky pro el. instalaci, přívody vody a kanalizace, jež jsou zakončeny nad betonovou základovou deskou. Základy domu jsou zatepleny izolačními deskami Isover tl. 100 mm.

K možnosti předání hotové projektové dokumentace včetně územního souhlasu a souhlasu s provedením již ohlášeného stavebního záměru – Novostavba rodinného domu včetně napojení na inž. Sítě.

V obci Němčice se nachází mateřská školka. Němčice mají krásné okolí, nově vybudována cyklostezka pod Kunětickou horu. Obec leží jen 6 km od Pardubic. Obec má dobré dopravní spojení s Pardubicemi i Hradcem Králové.Katastrální/detailní popis

-  pozemek p. č. 260/36, orná půda, o výměře 1453 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

-  pozemek p. č. 260/48, orná půda, o výměře 21 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Pardubice, pro obec a Němčice k.ú. Němčice nad Labem, na LV č. 1137.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) zřízení, provozování, opravování a udržování součásti distribuční soustavy (kabelového vedení NN a kabelové skříně SS200), provádění úprav za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění - v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 342-956/2015, Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035. Povinnost k Parcela: 260/48, zapsané pod sp. zn. V-11921/2016-606.

Zástavní práva zapsaná v k.ú. Němčice nad Labem na LV 1137.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 4 370 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540186/2700
Odhadní cena 3 850 000 Kč
Vyvolávací cena 3 900 000 Kč
Aukční jistota 500 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 17.6.2022 09:00:00
Předpokládaný konec 17.6.2022 10:10:43
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 27.11.2022 9:51:37

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 78/1 Vrbatův Kostelec, okres Chrudim


Nejnižší podání: 230 000 Kč
Termín konání: 30. 11. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Pecka, okres Jičín


Nejnižší podání: 110 000 Kč
Termín konání: 30. 11. 2022, 10:15
přímý prodej

Stavební pozemek Brno-židenice, ul. Táborská


Anglická aukce

INTORA Vertikální obráběcí centrum s příslušenstvím HAAS Mini Mill


Nejnižší podání: 236 500 Kč
Termín konání: 2. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 609 Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 280 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 60 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:15
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 194/4 Jestřebíčko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 160 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:30
Anglická aukce

Opakovaná aukce Pozemky 16.805 m2 Rajhrad, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 3 400 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 194/5 Jestřebíčko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:45
dražba

Rodinný dům 4+1 Kněževes u Prahy, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 8 900 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1599 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 15 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 11:00
dražba

1/9 pozemků na LV 748 Spořice, okres Chomutov


Nejnižší podání: 1 063 250 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:40
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup