skip to main content

Garáž A Mar. Lázně Úšovice Mobeka group

Anglická aukce

Sklad / garáž A Mariánské Lázně - Úšovice | Podrobný popis

Nebytová jednotka je umístěna v typovém zděném bytovém domě. Stavba má 5 nadzemních podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované podkroví. Nebytový prostor je umístěn v 1.NP. Prostor číslo 881/24 je v katastru nemovitostí veden jako garáž, v současnosti je adaptován jako součást obchodu, který je tvořen nebytovou jednotkou č. 881/23 a je přístupný pro zákazníky. Prostor tvoří s nebytovým prostorem prodejny logický celek. Prostor vedený jako garáž je možné s malými úpravami opět využívat k parkování vozidel. Pojezdové vrata jsou funkční a je nutné pouze osadit oddělující dveře.

Objekt je cihlové konstrukce, základy má železobetonové izolované, stropy jsou železobetonové monolitické, střecha je rovná, krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a plášť je zateplen polystyrenem. Novostavba je vkusně umístěna u hlavní příjezdové silnice do Mariánských Lázní. Lokalita je vhodná k umístění obchodu. Objekt byl postaven na základě dostupných informací v roce 2016. Stav objektu i jednotky je velmi dobrý a lze charakterizovat jako novostavba.


Popis nebytové jednotky

Jednotka je v osobním vlastnictví. Nebytová jednotka je využívána jako obchodní prostor. Jednotka se nachází v 1. podlaží.

Ostatní prostory – bývalá garáž Ostatní 17,08 m2


Popis pozemku a lokality

Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Objekt je postaven v širším centru obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy a rodinnými domy se zahradami. V lokalitě je dostačující vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody, v místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V místě je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití a je zde kompletní soustava úřadů. V obci se nachází pobočka České pošty. Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v docházkové vzdálenosti. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. Je zde zastávka MHD a dálkových spojů v docházkové vzdálenosti a v místě jsou dobré parkovací možnosti v blízkosti objektu. Vlastník má bezproblémové vztahy se sousedy – je s nimi v běžném kontaktu.Katastrální/detailní popis

  • jednotka č. 881/24, způsob využití – garáž, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast, typ jednotky - obč.z. zapsáno na LV 5639, podíl na společných částech nemovitosti 1860/201830  vymezeno v:  

Parcela: St. 3329 zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Úšovice, č.p. 881, byt.dům, LV 5573, na parcele č. St. 3329

1225/1 ostatní plocha, manipulační plocha 544 m2

1225/4 ostatní plocha, manipulační plocha 870 m2

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1860/201830 na společných částech nemovitosti budovy č.p. 881, byt.dům, stojící na parcele č. St. 3329, zapsáno na LV 5573
  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1860/201830 na společných částech nemovitostí parcel č. St. 3329 zastavěná plocha a nádvoří, 1225/1 ostatní plocha, 1225/4 ostatní plocha,  součástí je stavba č.p. 881, byt.dům, zapsáno na LV 5573 


vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, obec Mariánské Lázně (okres Cheb), část obce Úšovice, katastrální území Úšovice na LV 5639, 5573.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno chůze a jízdy, služebnost stezky a cesty. Oprávnění pro Jednotka: 881/24. Povinnost k Parcela: 2079. Listina:  Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti - prohlášení ze dne 04.08.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 04.08.2015 12:23:33. Zápis proveden dne 27.08.2015 pod zn.. V-5832/2015-402.

Log

Kontaktní osoba

Jaroslav Hradil

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 550 000 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7529010227/0100
Odhadní cena 400 000 Kč
Vyvolávací cena 359 000 Kč
Aukční jistota 90 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Aktuální příhoz 550 000 Kč
Termín konání 27.2.2024 09:15:00
Předpokládaný konec 27.2.2024 10:17:27
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 3.3.2024 23:24:26

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup