skip to main content

Garáž, Brno - Královo Pole, spoluvlastnický podíl id.1/6

Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na zděné garáži v městské části Brno- Královo Pole na ul. Svatopluka Čecha.

Garáž - Spoluvlastnický podíl id. 1/6 garáže Brno-Královo Pole | Podrobný popis

Nabízíme spoluvlastnický podíl id. 1/6 garáže v Brně- Králově Poli. Garáž je o rozloze 18 m2.

Garáž se nachází v řadové zástavbě garáží na ul. Svatopluka Čecha. Příjezd je z veřejné zpevněné komunikace. Příjezdová brána  do bloku se zamyká.  Každá jednotlivá garáž má plechová vrata. Do bloku garáží je zavedena elektrika. Blok garáží je vymezený a chráněný betonovou zídkou.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/6

- pozemek p.č. 5402  – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 18  m2, způsob ochrany – ochr. pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

   Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
   Stavba stojí na pozemku p.č.: 5402

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno, pro obec Brno a k.ú. Královo Pole, na LV č. 3051.Zástavní práva, závazky

V evidenci katastru nemovitostí jsou na LV 3051 pro k.ú. Královo Pole zapsána zástavní práva a exekuční poznámky, která zanikají dle insolvenčního zákona zpeněžením, na nového vlastníka tedy nepřechází.  

Log

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 128 000 Kč
Typ Nemovité věci > Ostatní
Odhadní cena 128 000 Kč
Vyvolávací cena 128 000 Kč
Aukční jistota 10 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 15.9.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 15.9.2022 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 17.4.2024 1:47:09

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup