ARCHIV - Garáž Jakartovice 20190248DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122751/6800
Vyvolávací cena
37.000 Kč
Aukční jistota
10.000 Kč
Termín konání
12.9.2019 v 10:30:00
Konec aukce
12.9.2019 v 11:30:00
Odhadní cena
37.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
3.9.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
, Jakartovice

Lokalita

, Jakartovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
12.9.2019 11:30:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
12.9.2019 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Garáž Jakartovice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Ing. Lukáš Nožička

Termín E-aukce:
Zahájení: 12.9.2019 10:30 Ukončení: 12.9.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- stavba bez čp/če, způsob využití - garáž, stojí na parcele č. St. 294, LV 283 - pozemek jiného vlastníka

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Opava, pro obec a k.ú. Jakartovice, na LV č. 350.Odhad ceny předmětu E-aukce: 37.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Value Consulting a.s., znalecký posudek číslo 190/250/2017 ze dne 4.10.2017.

Nejnižší podání: 37.000,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Aukční jistota: 10.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.