Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Garážové stání ulice Klausova, Praha-Stodůlky 20190419DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211127835/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
350.000 Kč
Vyvolávací cena
185.000 Kč
Minimální příhoz
5.000 Kč
Aukční jistota
100.000 Kč
Termín konání
23.1.2020 v 10:30:00
Konec aukce
23.1.2020 v 11:44:45
Odhadní cena
370.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz

Lokalita

Klausova 1357/13c, Praha

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
23.1.2020 11:44:56.81licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 33086409, jehož nejvyšší podání činí/činilo 350.000 Kč.
23.1.2020 11:44:45.57licitátor
Podání účastníka 33086409 ve výši 350.000 Kč, bylo nejvyšší!
23.1.2020 11:43:45.57licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
23.1.2020 11:42:45.57licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 11:39:45.57Účastník 33086409 učinil podání 350.000 Kč
23.1.2020 11:39:17.98Účastník 32800453 učinil podání 335.000 Kč
23.1.2020 11:39:09.60licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
23.1.2020 11:38:09.60licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 11:35:09.60Účastník 33086409 učinil podání 330.000 Kč
23.1.2020 11:34:02.04Účastník 32800453 učinil podání 315.000 Kč
23.1.2020 11:33:57.22licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
23.1.2020 11:32:57.22licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 11:29:57.22Účastník 33086409 učinil podání 310.000 Kč
23.1.2020 11:29:00.45licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
23.1.2020 11:28:00.45licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
23.1.2020 11:24:05.45Účastník 32800453 učinil podání 295.000 Kč
23.1.2020 10:48:22.11Účastník 33086409 učinil podání 290.000 Kč
23.1.2020 10:43:25.60Účastník 8754153 učinil podání 275.000 Kč
23.1.2020 10:41:01.66Účastník 33086409 učinil podání 270.000 Kč
23.1.2020 10:38:54.02Účastník 32800453 učinil podání 228.000 Kč
23.1.2020 10:35:40.94Účastník 30259344 učinil podání 222.222 Kč
23.1.2020 10:34:36.63Účastník 30096869 učinil podání 205.000 Kč
23.1.2020 10:33:52.53Účastník 33086409 učinil podání 200.000 Kč
23.1.2020 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Garážové stání ulice Klausova, Praha-Stodůlky:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 23.1.2020 10:30 Ukončení: 23.1.2020 11:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je spoluvlastnický podíl ve výši id. 2966/311789 věcí nemovitých:

- jednotka č. 1357/101 - byt. z., způsob využití - garáž, vymezeno v: 

                         Budova     Stodůlky, č.p. 1357, 1360, 1361, byt.dům, LV 9095

                                           na parcele  2339/213, LV 9095 

                                                              2339/214, LV 9095

                                                              2339/215, LV 9095

                         Parcela     2339/103 - jiná plocha, způsob využití - ostatní plocha, evidovaná výměra 2808 m2

                                          2339/184 - jiná plocha, způsob využití - ostatní plocha, evidovaná výměra 1606 m2

                                          2339/213 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 646 m2

                                          2339/214 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 646 m2

                                          2339/215 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 644 m2

a dále

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1483/515813 na nemovitostech:

- pozemek p.č. 2339/103 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2808 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2339/184 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1606 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2339/213 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 646 m2

                                              Na pozemku stojí stavba: Stodůlky, č.p. 1357, 1360, 1361, byt.dům

- pozemek p.č. 2339/214 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 646 m2

                                              Na pozemku stojí stavba: Stodůlky, č.p. 1357, 1360, 1361, byt.dům

- pozemek p.č. 2339/215 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 644 m2

                                              Na pozemku stojí stavba: Stodůlky, č.p. 1357, 1360, 1361, byt.dům

- stavba Stodůlky, č.p. 1357, 1360, 1361 - byt. dům, stojící na parcele 2339/213, 2339/214, 2339/215

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, pro obec Praha a k.ú. Stodůlky, na LV č. 9095, 9542.

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 370.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7860-324/2019 ze dne 20.2.2019.

Nejnižší podání: 185.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena:

- Věcné břemeno (podle listiny) Vedení a provozů kabelů s právem vstupu a vjezdu na par.č.2339/103, 2339/213 a 2339/214, Oprávnění pro - PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5, RČ/IČO: 27376516, Povinnost k - Jednotka: 1357/101, Listina - Smlouva o věcném břemeni V3 17511/1997. Listina - Ohlášení přechodu oprávnění (zákon č. 670/2004 Sb., čl. II) 07392 005-10/2011 ze dne 07.10.2011. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zapsáno pod sp. zn. Z-11800957/1998-101 a Z-112263/2011-101.Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!