skip to main content

Id. spoluvlastnický podíl 1/18 na pozemcích v k.ú. Újezd nad Lesy o celkové výměře 5647 m2

Anglická aukce

Podrobný popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/18 pozemků se nachází na okraji zastavěného území obce Praha v k.ú. Újezd nad Lesy.

Pozemek p.č. 435/2 je v současné době užíván jako nezpevněná veřejná stezka pro pěší.

Pozemek p.č. 550/7 je v územním plánu vedený na ploše PS – sady, zahrady a vinice, část pozemku pak v ploše ZMK – zeleň městská a krajinná.

GPS souřadnice 50.071564609, 14.644127921Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/18

- pozemek p.č. 435/2, ostatní plocha, evidovaná výměra 124 m2, způsob využití – ostatní komunikace

a dále spoluvlastnický podíl id. 1/18

- pozemek p.č. 550/7, orná půda, evidovaná výměra 5523 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha, katastrální území Újezd nad Lesy na LV 12, 5151.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7514860237/0100
Odhadní cena 145 100 Kč
Vyvolávací cena 99 000 Kč
Aukční jistota 10 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 11.8.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 11.8.2022 11:00:00
Čas do zahájení 01:35:05
Aktuální datum 11.8.2022 8:24:54

Dokumenty


Aktuální nabídka

přímý prodej

Příležitost pro investory: Pozemek 1.110 m2 s developerským projektem Brno-Židenice


Anglická aukce

E-aukce Osobního automobilu DACIA DUSTER 1,6 RZ 1BR4222


Nejnižší podání: 179 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:00
dražba

RD Horoměřice, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 14 800 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

Vykonatelná pohledávka BALTOM s.r.o. za dlužníkem BYDOZA CZ, s.r.o.


Nejnižší podání: 90 000 Kč
Termín konání: 18. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Vybavení internátní školy Starodávné tradice, Karlovy Vary


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. věci movité - IS Ostravský


Nejnižší podání: 790 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

PŽSK 82. Šroubový kompresor ATLAS COPCO GA5 ff


Nejnižší podání: 25 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

PŽSK 77. Horizontální vyvrtávačka, Pilsen Tools WD 160-6250 CNC


Nejnižší podání: 1 936 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Císařský, okres Děčín


Nejnižší podání: 600 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

Nákladní automobil Mercedes Benz Sprinter 616 CDI, RZ 1Z84171


Nejnižší podání: 10 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

Osobní automobil Ford Mustang, RZ 4SP2291


Nejnižší podání: 230 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

PŽSK 76. Laserové dělící zařízení CNC značky Nukon


Nejnižší podání: 1 900 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup