skip to main content

Lesní a zemědělské pozemky Zlín, k.ú. Štípa - spoluvlastnický podíl id.1/60 k celkové ploše 147.135 m2

Anglická aukce

Zajímavá investiční příležitost, atraktivní cena.

Podrobný popis

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl 1/60 na pozemcích evidovaných jako lesní pozemek a trvalý travní porost. Celková plocha pozemků je 147 135 m2.

Pozemky jsou přístupné po zpevněné komunikaci.
Katastrální/detailní popis

Předmětem je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/60

pozemek p. č. 218 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 262 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

pozemek p. č. 1458 – lesní pozemek, evidovaná výměra 1449 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

pozemek p. č. 1472/1 – lesní pozemek, evidovaná výměra 145424 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, obec Zlín, katastrální území Štípa na LV 183.Zástavní práva, závazky

V evidenci katastru nemovitostí jsou na LV 183, k.ú. Štípa zapsána zástavní práva, která dle insolvenčního zákona zanikají zpeněžením a na nového vlastníka nepřechází.

Log

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 20 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Vyvolávací cena 20 000 Kč
Aukční jistota 10 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 29.9.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 29.9.2022 10:50:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 17:36:55

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup