skip to main content

Lesní chata č.ev. 9109, Olešnice u Svádova, okres Ústí nad Labem

Anglická aukce

Prohlídka předmětu e-aukce se uskuteční pouze po předchozí domluvě a potvrzení ze strany zájemce a organizátora prodeje.

Podrobný popis

Jedná se o rekreační objekt – dřevěnou lesní chatu č.ev. 9109. Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka (parc. č. 206/2). V současné době je stavba obývána, a to bez právního důvodu.

Chata je dřevěné konstrukce s oboustranným obitím. Stavba je posazena na betonové patky, střecha je sedlová s přestřešením terasy, přístavek kolny s pultovou střechou, střešní krytina lepenková s oplechováním a okapními žlaby a svody. Vedle stavby je vystavěný komín, uvnitř se nachází lokální kamna. 

Do objektu nejsou zavedené žádné inženýrské sítě. Stavebně technický stav je zanedbaný - před rekonstrukcí.
Zastavěná plocha činní 17 m2.
Objekt je postaven ve východní části obce a charakter okolí odpovídá řídce obydlené oblasti. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní sestava úřadů a v obci se nachází pobočka České pošty. Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk.Katastrální/detailní popis

(Objekt se nachází na pozemku jiného vlastníka - na parcele 206/2, LV 3)

- č.budovy Olešnice, č.e. 9109, rod.rekr, na parcele 206/2, LV 3, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území

 

Vše zapsáno u Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Obec Ústí nad Labem, k.ú. Olešnice u Svádova, na LV 350.

Log

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Ostatní
Číslo účtu 4211126103/6800
Odhadní cena 130 000 Kč
Vyvolávací cena 50 000 Kč
Aukční jistota 20 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 21.12.2021 11:00:00
Předpokládaný konec 21.12.2021 12:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 18:56:19

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup