skip to main content

Lesní pozemek Jestřebíčko p.č 194/5, okres Šumperk

Anglická aukce

Podrobný popis

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Jestřebíčko, obec Jestřebí, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 194/5 o výměře 9.933 m2. Pozemek je situován na svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Na pozemku proběhla čerstvě částečná těžba dřeva, na ploše byly ponechány výstavky buku, jedle a borovice. Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 194/5   – lesní pozemek, evidovaná výměra 9933 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Šumperk, pro obec Jestřebí a k.ú. Jestřebíčko, na LV č. 239.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540194/2700
Vyvolávací cena 150 000 Kč
Aukční jistota 10 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 5.10.2022 09:30:00
Předpokládaný konec 5.10.2022 10:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 19:00:24

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup