skip to main content

Lesní pozemek p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk

Anglická aukce

Podrobný popis

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Studénky, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 608 o celkové výměře 3.811 m2. Pozemek je situován na mírně svažitém terénu s přístupem po zpevněné lesní cestě až k pozemku a to z vrchní části. Na ploše se nachází vzrůstem diferencovaný lesní porost buku, břízy, smrku a osiky ve věku 11 let. Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 608 – lesní pozemek, evidovaná výměra 3811 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Šumperk, pro obec Horní Studénky a k.ú. Horní Studénky, na LV č. 452.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540194/2700
Vyvolávací cena 60 000 Kč
Aukční jistota 10 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 8.12.2022 10:15:00
Předpokládaný konec 8.12.2022 10:45:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 10:52:55

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup