skip to main content

Lesní pozemek p.č. 890 Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí

Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 890 Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí | Podrobný popis

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Dobrouč, obec Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemek p.č. 890 o celkové výměře 2.625 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Proběhla zde čerstvě částečná těžba porostu, převážně se uvolnilo přirozené zmlazení a podrost listnáčů a smrku. Pěstební práce zde jsou proto minimální. Ponechány výstavky buku. Katastrální/detailní popis

- pozemek parcela 890, evidovaná výměra 2625 m2, lesní pozemek, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

vše zapsáno u katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro obec Dolní Dobrouč a k.ú. Horní Dobrouč na LV 347.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540194/2700
Vyvolávací cena 35 000 Kč
Aukční jistota 10 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 5.10.2022 09:45:00
Předpokládaný konec 5.10.2022 10:15:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 29.5.2024 22:51:36

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup