skip to main content

Lesní pozemky a vodní plocha k.ú. Kunčičky u Bašky - spoluvlastnický podíl id.1/2 k celkové ploše 3599 m2

Anglická aukce

Velmi zajímavá cena

Podrobný popis

Podíl na pozemcích evidovaných jako lesní pozemek, ostatní plocha a vodní plocha. Celková plocha pozemku je 3599 m2. Na pozemcích jsou trvale zalesněné pásy lesa, porostů a části koryta řeky Ostravice.Katastrální/detailní popis

Předmětem je spoluvlastnický podíl ve výši id. ½

  • pozemek p. č. 376/17 – lesní pozemek, evidovaná výměra 1201 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa
  • pozemek p. č. 1294/60 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1524 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 1294/61 – ostatní plocha, evidovaná výměra 341 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 1294/62 – vodní plocha, evidovaná výměra 533 m2, způsob využití – koryto vodního toku přirozené nebo upravené

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, obec Baška, katastrální území Kunčičky u Bašky na LV 329.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) chůze, honění dobytka a cesty. Oprávnění pro  Parcela: 1294/60, Parcela: 1294/61, Parcela: 1294/62, Parcela: 376/17. Povinnost k Parcela: 18/1. Listina Usnesení soudu číslo deníku 1519/1936. POLVZ: 460/1982 pod zn. Z-5000460/1982-802.

V evidenci katastru nemovitostí jsou na LV 329, k.ú. Kunčičky u Bašky zapsána zástavní práva, která dle insolvenčního zákona zanikají zpeněžením a na nového vlastníka nepřechází.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 15 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7514100297/0100
Odhadní cena 36 600 Kč
Vyvolávací cena 15 000 Kč
Aukční jistota 5 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 29.9.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 29.9.2022 10:49:25
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 4.10.2022 9:27:14

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek Jestřebíčko p.č 194/5, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 890 Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí


Nejnižší podání: 35 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:45
Anglická aukce

Lesní pozemky p.č. 606, p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 70 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk


Nejnižší podání: 85 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:15
Anglická aukce

Pozemek Bušín, okres Šumperk


Nejnižší podání: 65 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 260 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:45
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1600 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 11:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48962_2. opakovaná


Nejnižší podání: 95 625 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49641_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TH7968_2. opakovaná


Nejnižší podání: 84 375 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49632_2. opakovaná


Nejnižší podání: 98 813 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T51182_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup