Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Lesy - Chabeřice 20190318DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122807/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
260.000 Kč
Vyvolávací cena
140.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
50.000 Kč
Termín konání
16.10.2019 v 10:50:00
Konec aukce
16.10.2019 ve 12:06:57
Odhadní cena
278.120 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.10.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
, Chabeřice

Lokalita

, Chabeřice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
16.10.2019 12:08:32.58licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 29632188, jehož nejvyšší podání činí/činilo 260.000 Kč.
16.10.2019 12:06:57.58licitátor
Podání účastníka 29632188 ve výši 260.000 Kč, bylo nejvyšší!
16.10.2019 12:05:57.58licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
16.10.2019 12:04:57.58licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.10.2019 12:01:57.58Účastník 29632188 učinil podání 260.000 Kč
16.10.2019 12:01:32.70licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
16.10.2019 12:00:32.70licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.10.2019 11:57:32.70Účastník 30136050 učinil podání 230.000 Kč
16.10.2019 11:56:33.41licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.10.2019 11:53:33.41Účastník 29632188 učinil podání 210.000 Kč
16.10.2019 11:53:00.16licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
16.10.2019 11:52:00.16licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.10.2019 11:49:00.16Účastník 30136050 učinil podání 180.000 Kč
16.10.2019 11:48:25.61Účastník 30046758 učinil podání 170.000 Kč
16.10.2019 11:48:00.40licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.10.2019 11:39:53.40Účastník 30136050 učinil podání 160.000 Kč
16.10.2019 11:39:07.72Účastník 30046758 učinil podání 150.000 Kč
16.10.2019 10:58:19.26Účastník 30136050 učinil podání 140.000 Kč
16.10.2019 10:50:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Lesy - Chabeřice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Brnospol, s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 16.10.2019 10:50 Ukončení: 16.10.2019 11:50

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 3002 - lesní pozemek, evidovaná výměra 18.297 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 3177 - lesní pozemek, evidovaná výměra 16.468 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kutná Hora, pro obec a k.ú. Chabeřice, na LV č. 397.Odhad ceny předmětu E-aukce: 278.120,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 2097-631/2015 ze dne 14.8.2015.

Nejnižší podání: 140.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!