Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Lesy - Choroušky 20190317DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122823/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
170.000 Kč
Vyvolávací cena
80.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
20.000 Kč
Termín konání
16.10.2019 v 10:45:00
Konec aukce
16.10.2019 v 11:50:49
Odhadní cena
170.990 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.10.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
, Chorušice

Lokalita

, Chorušice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
16.10.2019 11:50:58.64licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 30048424, jehož nejvyšší podání činí/činilo 170.000 Kč.
16.10.2019 11:50:49.25licitátor
Podání účastníka 30048424 ve výši 170.000 Kč, bylo nejvyšší!
16.10.2019 11:49:49.25licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
16.10.2019 11:48:49.25licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.10.2019 11:45:49.25Účastník 30048424 učinil podání 170.000 Kč
16.10.2019 11:45:03.99Účastník 29474494 učinil podání 160.000 Kč
16.10.2019 11:44:26.69licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
16.10.2019 11:43:26.69licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.10.2019 11:40:26.69Účastník 30048424 učinil podání 150.000 Kč
16.10.2019 11:37:38.95Účastník 29474494 učinil podání 140.000 Kč
16.10.2019 11:07:24.99Účastník 29640296 učinil podání 130.000 Kč
16.10.2019 11:06:14.87Účastník 30048424 učinil podání 120.000 Kč
16.10.2019 11:02:47.65Účastník 29474494 učinil podání 110.000 Kč
16.10.2019 10:59:33.71Účastník 29774213 učinil podání 100.000 Kč
16.10.2019 10:53:14.79Účastník 30048424 učinil podání 90.000 Kč
16.10.2019 10:51:37.03Účastník 29640296 učinil podání 80.000 Kč
16.10.2019 10:45:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Lesy - Choroušky:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Brnospol, s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 16.10.2019 10:45 Ukončení: 16.10.2019 11:45

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 421 - lesní pozemek, evidovaná výměra 17.099 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro obec Chorušice a k.ú. Choroušky, na LV č. 620.Odhad ceny předmětu E-aukce: 170.990,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 2098-632/2015 ze dne 14.8.2015.

Nejnižší podání: 80.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 20.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!