ARCHIV - Lesy - Horní Olešnice 20190319DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122823/6800
Vyvolávací cena
100.000 Kč
Aukční jistota
70.000 Kč
Termín konání
16.10.2019 v 11:00:00
Konec aukce
16.10.2019 ve 12:00:00
Odhadní cena
210.780 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.10.2019 v 16:00
Místo konání prohlídky
, Horní Olešnice

Lokalita

, Horní Olešnice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
16.10.2019 12:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
16.10.2019 11:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Lesy - Horní Olešnice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Brnospol, s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 16.10.2019 11:00 Ukončení: 16.10.2019 12:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 843/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 692 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 843/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 154 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 863/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 174 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 863/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 68 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 865/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 789 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 875 - lesní pozemek, evidovaná výměra 455 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 876 - lesní pozemek, evidovaná výměra 489 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 904 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2.395 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 907/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 6.615 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 907/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1.265 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 917/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1.800 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 919/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 5.612 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 978/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 570 m2, způsob využití - ostatní komunikace

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP Trutnov, pro obec a k.ú. Horní Olešnice, na LV č. 320.Odhad ceny předmětu E-aukce: 210.780,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 2095-629/2015 ze dne 14.8.2015.

Nejnižší podání: 100.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 70.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.