Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Lesy - Radouň 20190312DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122727/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
250.000 Kč
Vyvolávací cena
200.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
50.000 Kč
Termín konání
16.10.2019 v 10:00:00
Konec aukce
16.10.2019 v 11:04:55
Odhadní cena
430.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.10.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
, Mělnické Vtelno

Lokalita

, Mělnické Vtelno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
16.10.2019 11:09:38.17licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 30024864, jehož nejvyšší podání činí/činilo 250.000 Kč.
16.10.2019 11:04:55.41licitátor
Podání účastníka 30024864 ve výši 250.000 Kč, bylo nejvyšší!
16.10.2019 11:03:55.41licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
16.10.2019 11:02:55.41licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.10.2019 10:59:55.41Účastník 30024864 učinil podání 250.000 Kč
16.10.2019 10:59:00.17licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
16.10.2019 10:58:00.17licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.10.2019 10:52:11.17Účastník 30024864 učinil podání 230.000 Kč
16.10.2019 10:13:55.09Účastník 30024864 učinil podání 220.000 Kč
16.10.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Lesy - Radouň:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Brnospol, s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 16.10.2019 10:00 Ukončení: 16.10.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 250 - ostatní plocha, evidovaná výměra 144 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 277/6 - lesní pozemek, evidovaná výměra 41 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 277/7 - lesní pozemek, evidovaná výměra 180 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 277/8 - lesní pozemek, evidovaná výměra 194 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 559 - lesní pozemek, evidovaná výměra 19.958 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 564 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3.032 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 568/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 23.713 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 570 - lesní pozemek, evidovaná výměra 849 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 737/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 219 m2, způsob využití - ostatní komunikace

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro obec Mělnické Vtelno a k.ú. Radouň, na LV č. 443.Odhad ceny předmětu E-aukce: 430.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 2115-649/2015 ze dne 14.8.2015.

Nejnižší podání: 200.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!