Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Mezonetový byt 4+kk Brno, Černá Pole, ul. Generála Píky 20200320DD

Byt  o užitné ploše 114,5m2, novostavba nástavby  z roku 2008, byt má 2 balkony.

Video Prohlídka

 

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122487/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
5.000.000 Kč
Vyvolávací cena
5.000.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
300.000 Kč
Termín konání
9.7.2020 v 09:20:00
Konec aukce
9.7.2020 v 10:20:00
Odhadní cena
6.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
18.6.2020 v 15:00
1.7.2020 v 15:00
Místo konání prohlídky
Prohlídky individuálně pouze po předchozí domluvě s organizátorem na e-mailu jerabkova@prokonzulta.cz

Lokalita

Třída Generála Píky 1993/9, Brno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
9.7.2020 10:20:31.87licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 41496507, jehož nejvyšší podání činí/činilo 5.000.000 Kč.
9.7.2020 10:20:00.97licitátor
Podání účastníka 41496507 ve výši 5.000.000 Kč, bylo nejvyšší!
9.7.2020 10:19:00.97licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
9.7.2020 10:18:00.97licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
9.7.2020 09:53:40.97Účastník 41496507 učinil podání 5.000.000 Kč
9.7.2020 09:20:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Mezonetový byt 4+kk Brno, Černá Pole, ul. Generála Píky:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
SIHONA invest s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 9.7.2020 09:20 Ukončení: 9.7.2020 10:20

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem prodeje je soubor věcí nemovitých:

- č. jednotky 1993/159, byt, typ jednotky byt.z., podíl na společných částech domu a pozemku 9400/758665

Vymezeno v:

                        Budova: Černá Pole, č.p. 1993, byt.dům, LV 4013

                                         na parcele      465/8, LV 10001
                                                              465/18, LV 4013
                                                              465/24, LV 10001
                                                              465/25, LV 10001

                       Parcela: 465/18, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 293m2

 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1880/151733 na pozemku p.č. 465/18, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 293m2 , zapsáno na LV 4013, způsob ochrany ochr. pásmo nem.kult. pam., pam.zóny, rezervace, nem.nár. kult. pam

                       Na pozemku stojí stavba: Černá Pole, č.p. 1993, byt. dům

 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1880/151733 na společných částech budovy s vymezenými bytovými jednotkami,  Černá Pole, č.p. 1993, byt.dům, stojící na parcele  p.č. 465/8, LV 10001,  p.č.465/18,  p.č.l 465/24, LV 10001, p.č. 465/25, LV 10001

 

zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec  Brno a k.ú. Černá Pole, na LV č.  5213 a 4013.

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 6.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckou společností B plus B, spol. s r.o., znalecký posudek číslo 18/19 ze dne 14.1.2019.

Nejnižší podání: 5.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Budova stojí zčásti na pozemcích jiného vlastníka - Statutárního města Brna.

Byt je v současné době užíván, bude uvolněný a předán novému vlastníkovi do tři měsíců od uzavření kupní smlouvy.

Na předmětu prodeje vázne zástavní právo a zákaz zcizení a zatížení:

Zástavní právo smluvní
ve výši 17.250.000,- Kč, do výše 27.250.000,- Kč, do výše 27.300.000,- Kč, budoucí
pohledávky do výše 50.000,- Kč vzniklé do 22.07.2046, budoucí pohledávky do výše
27.250.000,- Kč vzniklé do 22.07.2046 (i k podílu na pozemku).

Oprávnění pro: Waldviertler Sparkasse Bank AG, id.č.FN36924,
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakousko, vykonává:
Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126,
Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec, RČ/IČO:
49060724. Povinnost k: Jednotka: 1993/159. Vedeno pod sp. zn.: V-12638/2019-702

Zákaz zcizení a zatížení
a umožnění nabytí jakéhokoli věcného práva, vyčlenění do svěřenského fondu, poskytnutí
jako jistoty bez předchozího písemného souhlasu banky po dobu trvání zástavního práva -
dle čl. V. 1. smlouvy (i k podílu na pozemku).

Oprávnění pro: Waldviertler Sparkasse Bank AG, id.č.FN36924,
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakousko, vykonává:
Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126,
Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec, RČ/IČO:
49060724. Povinnost k: Jednotka: 1993/159. Vedeno pod sp. zn.: V-12638/2019-702

Vyhlašovatel e-aukce se zavazuje uspokojit pohledávku věřitele a zajistit zánik tohoto zástavního práva včetně souvisejících zápisů nejpozději do 60-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!