skip to main content

Objekt bývalé restaurace Ústí nad Labem, ul. Truhlářova

Anglická aukce

Restaurace Střekov, okres Ústí nad Labem | Podrobný popis

Předmětem prodeje  je obchodní podíl o velikosti 100 %  ve společnosti Teplická realitní s.r.o., IČ 25438417, se sídlem Havlíčkova 382/6, 41501 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  sp.zn. C 18386.

Předmětem podnikání Společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Společnost je výlučným vlastníkem nemovitostí v Ústí nad Labem - sídliště Střekov, na ul. Truhlářova, včetně pozemku o výměře 750m2. Jedná se o objekt bývalé restaurace (původně samoobsluhy)  s užitnou plochou 1426 m2. Objekt je podsklepený a disponuje funkční rampou.

Poslední nájemce využíval objekt jako restauraci s nájemným 20 000 Kč za měsíc.

Nemovitost má díky své poloze v sídlišti, s výbornou dopravní dostupností (zastávka MHD 50 m) velmi široké možnosti využití - restaurace, supermarket, víceúčelová budova nebo je možnost developerského projektu na výstavbu nových bytů s  podzemním parkovištěm.

 Informace pro due diligence společnosti  jsou k dispozici na vyžádání po podpisu dohody o mlčenlivosti na e-mailu jerabkova@prokonzulta.cz.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 3241/86 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 750 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Střekov, č.p. 1423, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.:  3241/86

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem), část obce Střekov, katastrální území Střekov na LV 1907.
Log

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Komerční
Vyvolávací cena 9 500 000 Kč
Aukční jistota 650 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 20 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 30.5.2024 10:20:00
Předpokládaný konec 30.5.2024 11:20:00
Čas do zahájení 9 dnů 10:34:18
Aktuální datum 20.5.2024 23:45:41

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup