ARCHIV - Osobní automobil PEUGEOT 307 20190369DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122823/6800
Vyvolávací cena
15.000 Kč
Aukční jistota
6.000 Kč
Termín konání
28.11.2019 v 10:00:00
Konec aukce
28.11.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
19.960 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
20.11.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
sraz na prohlídku automobilu je na parkovišti před Orionem na Majdalenkách v Brně-Lesné

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
28.11.2019 11:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
28.11.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Osobní automobil PEUGEOT 307:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Mgr. Václav Rožec

Termín E-aukce:
Zahájení: 28.11.2019 10:00 Ukončení: 28.11.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je věc movitá a to osobní automobil:

 

Značka a obchodní označení: PEUGEOT 307

Kategorie, typ, varianta, verze: Ml, 3*RHY*, 3ERHY

Výrobce: AUTOMOBILES PEUGEOT, PAŘÍŽ, FRANCIE 2004

Rok  výroby: 2004

Uvedení do provozu: v ČR 4.2.2008

Výrobní číslo (VIN): VF33RHYB83660037

Typ motoru: RHY

Obsah motoru, palivo: 1997 ccm, NM

RZ, datum přidělení: 3P31139, 4.2.2008

Vlastník, počet před: Jitka Balážová, v ČR třetí držitel

Stav počítače km: 353 133 km

Údaje o počtu km: dle sdělení odpovídají skutečnému proběhuOdhad ceny předmětu E-aukce: 19.960,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Petrem Hajtmarem, CSc, znalecký posudek číslo 636-19 ze dne 30.9.2019.

Nejnižší podání: 15.000,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Aukční jistota: 6.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.