skip to main content

Parkovací stání p.č. 4422/431, ulice Sedláčkova, Brno-Líšeň

Anglická aukce

KUP HNED - do 7.6.2023 možnost koupit ihned bez aukce za kupní cenu 295.000 Kč

Smlouva o údržbě parkovací plochy bude uzavřena na dobu 3 let. 

Zřízení služebnosti je bezúplatné.

Parkovací stání p.č. 4422/431, ulice Sedláčkova, Brno-Líšeň | Podrobný popis

Předmětem prodeje je parkovací stání p.č. 4422/431, Brno-Líšeň. Parkovací stání je umístěno na parkovišti v ulice Sedláčkova, v sídlištní čtvrti Brno - Líšeň. Parkoviště, kde je parkovací stání umístěno, je opatřeno vodorovným označením parkovacích míst, elektronickou závorou a kamerovým systémem. Majiteli parkovacího místa bude náležet jeden ovladač pro otevírání závory. V rámci právního zajištění přístupu k vlastnímu parkovacímu stání, bude kupujícímu zřízena služebnost stezky a cesty, a to k tíži pozemků p.č. 4422/155 – ostatní plocha a p.č. 4422/383 – ostatní plocha, zapsaných na LV č. 10260, k.ú. Líšeň. Služebnost bude zřízena bezúplatně.

Možnost podaní nabídky "kup hned" - bližší informace o nákupu v tomto režimu naleznete v E-vyhlášce, v čl. VII. Podání nabídky ve výši ceny "kup hned"

Upozornění: Nákup nemovitosti v režimu "kup hned" je možný kdykoliv před zahájením aukce, této možnosti lze využít nejpozději den před zahájením aukce. V případě, kdy organizátor aukce tuto nabídku ("kup hned") obdrží, nebude aukce zahájena. O případném zrušení aukce budou všichni zájemci předem informováni.  

Upozornění: Kupující bere na vědomí, že v kupní ceně nejsou zahrnuty pravidelné poplatky za správu parkovací plochy, která zahrnuje osvětlení, údržbu, provoz závory a kamerového systému atp. Výše těchto správních činí 3 240 Kč/rok. Kupující bere na vědomí, že nákupem parkovacího stání současně uzavírá smlouvu na správu parkovací plochy, která bude uzavřena na 3 let.Katastrální/detailní popis

Parcelní číslo:4422/431
Obec:Brno [582786]
Katastrální území:Líšeň [612405]
Číslo LV:10260
Výměra [m2]:12
Typ parcely:Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:DKM
Určení výměry:Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:ostatní komunikace
Druh pozemku:ostatní plocha

spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 1/111 na : 

  • pozemku p.č. 4422/35 – ostatní plocha, 
  • pozemku p.č. 4422/523 – ostatní plocha,
  • pozemku p.č. 4422/525 – ostatní plocha, 

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, k.ú. Líšeň na LV č. 11585

Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 247 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-8573010237/0100
Vyvolávací cena 195 000 Kč
Aukční jistota 20 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 1 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 8.6.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 8.6.2023 10:42:22
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 17.4.2024 1:50:28

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup