Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Penzion Cikháj, Masarykova univerzita 20190189DD

Penzion Cikháj.

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
5.010.000 Kč
Vyvolávací cena
4.900.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
400.000 Kč
Termín konání
12.9.2019 v 10:00:00
Konec aukce
12.9.2019 v 11:12:52
Odhadní cena
5.900.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
8.8.2019 v 10:00
22.8.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
Cikháj 45, Cikháj

Lokalita

Cikháj 45, Cikháj

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
12.9.2019 11:15:26.60licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 28568770, jehož nejvyšší podání činí/činilo 5.010.000 Kč.
12.9.2019 11:12:52.54licitátor
Podání účastníka 28568770 ve výši 5.010.000 Kč, bylo nejvyšší!
12.9.2019 11:11:52.54licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
12.9.2019 11:10:52.54licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
12.9.2019 11:07:52.54Účastník 28568770 učinil podání 5.010.000 Kč
12.9.2019 11:07:11.73Účastník 8411015 učinil podání 4.990.000 Kč
12.9.2019 11:06:18.40Účastník 28568770 učinil podání 4.980.000 Kč
12.9.2019 11:05:40.22Účastník 8411015 učinil podání 4.960.000 Kč
12.9.2019 11:02:59.26Účastník 28568770 učinil podání 4.950.000 Kč
12.9.2019 11:01:20.88Účastník 8411015 učinil podání 4.940.000 Kč
12.9.2019 10:59:45.53Účastník 28568770 učinil podání 4.930.000 Kč
12.9.2019 10:59:21.80Účastník 8411015 učinil podání 4.920.000 Kč
12.9.2019 10:59:00.54licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
12.9.2019 10:58:00.54licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
12.9.2019 10:54:10.54Účastník 28568770 učinil podání 4.910.000 Kč
12.9.2019 10:52:37.25Účastník 8411015 učinil podání 4.900.000 Kč
12.9.2019 10:29:59.63licitátor
Na základě uzavřené smlouvy o provedení elektronické aukce jsem jako licitátor oprávněn nejnižší podání pro tuto aukci snížit a to o částku 500.000,- Kč. Tímto vyzývám účastníky aukce, aby učinili alespoň nejnižší podání, které je nyní ve výši 4.900.000,- Kč. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude aukce ukončena a vítězem se nestane nikdo.
12.9.2019 10:19:57.76licitátor
Na základě uzavřené smlouvy o provedení elektronické aukce jsem jako licitátor oprávněn nejnižší podání pro tuto aukci snížit a to o částku 500.000,- Kč. Tímto vyzývám účastníky aukce, aby učinili alespoň nejnižší podání, které je nyní ve výši 5.400.000,- Kč.
12.9.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Penzion Cikháj, Masarykova univerzita:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Masarykova univerzita

Termín E-aukce:
Zahájení: 12.9.2019 10:00 Ukončení: 12.9.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 602 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

             Součástí je stavba: Cikháj, č.p. 45, obč.vyb.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 1

- pozemek p.č. 2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3.447 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou, pro obec a  k.ú., Cikháj na LV č. 234.Odhad ceny předmětu E-aukce: 5.900.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Jaromírem Šumou, znalecký posudek číslo 4291-91/19 ze dne 9.5.2019.

Nejnižší podání: 5.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 400.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!