skip to main content

Podíl 1/18 na pozemcích 5.647 m2 Praha - Újezd nad Lesy

Anglická aukce

Investice do nemovitosti v Praze za symbolickou cenu!

Podrobný popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/18 pozemků se nachází na okraji zastavěného území obce Praha v k.ú. Újezd nad Lesy.

Pozemek p.č. 435/2 je v současné době užíván jako nezpevněná veřejná stezka pro pěší.

Pozemek p.č. 550/7 je v územním plánu vedený na ploše PS – sady, zahrady a vinice, část pozemku pak v ploše ZMK – zeleň městská a krajinná.

GPS souřadnice 50.071564609, 14.644127921Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/18

- pozemek p.č. 435/2, ostatní plocha, evidovaná výměra 124 m2, způsob využití – ostatní komunikace

a dále spoluvlastnický podíl id. 1/18

- pozemek p.č. 550/7, orná půda, evidovaná výměra 5523 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha, katastrální území Újezd nad Lesy na LV 12, 5151.Zástavní práva, závazky

V evidenci katastru nemovitostí jsou na LV 12 a 5151, k.ú. Újezd nad Lesy zapsána zástavní práva, která dle insolvenčního zákona zanikají zpeněžením a na nového vlastníka nepřechází.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7514860237/0100
Odhadní cena 145 100 Kč
Vyvolávací cena 99 000 Kč
Aukční jistota 10 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 29.9.2022 09:30:00
Předpokládaný konec 29.9.2022 10:30:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 4.10.2022 10:06:01

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek Jestřebíčko p.č 194/5, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 890 Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí


Nejnižší podání: 35 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:45
Anglická aukce

Lesní pozemky p.č. 606, p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 70 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk


Nejnižší podání: 85 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:15
Anglická aukce

Pozemek Bušín, okres Šumperk


Nejnižší podání: 65 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 260 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:45
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1600 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 11:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48962_2. opakovaná


Nejnižší podání: 95 625 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49641_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TH7968_2. opakovaná


Nejnižší podání: 84 375 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49632_2. opakovaná


Nejnižší podání: 98 813 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T51182_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup