skip to main content

Podíl id.1/6 na RD Česká Ves

Anglická aukce

Jde o prodej ideálního spoluvlastnického podílu.

Podrobný popis

Nabízíme spoluvlastnický podíl id. 1/6 na nemovitostech, které představují  rodinný dům 5+1 na pozemku o celkové ploše 1.124 m2.  

Dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s plechovou krytinou. Dispozičně je dům řešený jako 5+1. Objekt je napojený na inženýrské sítě: elektřina, obecní vodovod, trativod. Parkování je možné na vlastním pozemku. 

Stav rodinného domu z r.1920  je špatný, je nutná zásadní rekonstrukce. 

Pozemky jsou v mírně sklonitém  terénu a jsou přístupné z veřejné komunikace.

Nemovitost není pravděpodobně v současné době nikým užívána.

Více informací najdete ve znaleckém posudku, který je k dispozici na vyžádání u prodejce a na jeho webových stránkáchKatastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/6:

- pozemek p. č. 1788/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 59 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 1791 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 249 m2

Součástí je stavba: Česká Ves, č.p. 229, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1791

- pozemek p. č. 1792 – zahrada, evidovaná výměra 816 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Česká Ves, katastrální území Česká Ves na LV 370.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva a exekuční poznámky, zapsané na LV 370, k.ú. Česká Ves, zanikají  dle insolvenčního zákona zpeněžením a nijak se nedotknou budoucího vlastníka.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 93 000 Kč
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 123-7514100297/0100
Odhadní cena 40 000 Kč
Vyvolávací cena 40 000 Kč
Aukční jistota 10 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 14.7.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 14.7.2022 11:12:24
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 4.10.2022 9:54:41

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek Jestřebíčko p.č 194/5, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 890 Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí


Nejnižší podání: 35 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:45
Anglická aukce

Lesní pozemky p.č. 606, p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 70 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk


Nejnižší podání: 85 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:15
Anglická aukce

Pozemek Bušín, okres Šumperk


Nejnižší podání: 65 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 260 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:45
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1600 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 11:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48962_2. opakovaná


Nejnižší podání: 95 625 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49641_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TH7968_2. opakovaná


Nejnižší podání: 84 375 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49632_2. opakovaná


Nejnižší podání: 98 813 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T51182_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup