skip to main content

Podíl na pozemcích v k.ú. Jenišov - komunikace v zahrádkářské kolonii

Anglická aukce

Podrobný popis

Prodáváme spoluvlastnický podíl id. 1/129 na pozemcích v obci  Jenišov, jejichž celková výměra je  9.693m2.

Jedná se o příjezdové komunikace v zahrádkářské kolonii.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/129

- pozemek p. č. 308/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 4041 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 308/99 – ostatní plocha, evidovaná výměra 53 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 308/102 – ostatní plocha, evidovaná výměra 51 m2, způsob využití – ostatní komunikace

-  pozemek p. č. 308/105 – ostatní plocha, evidovaná výměra 3 m2, způsob využití – ostatní komunikace

-  pozemek p. č. 308/106 – ostatní plocha, evidovaná výměra 272 m2, způsob využití – ostatní komunikace

-  pozemek p. č. 310/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 472 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 310/6 – ostatní plocha, evidovaná výměra 344 m2, způsob využití – neplodná půda

- i pozemek p. č. 310/8 – vodní plocha, evidovaná výměra 1353 m2, způsob využití – vodní nádrž umělá

-  pozemek p. č. 310/36 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 81 m2

Na pozemku stojí stavba: Jenišov, bez č.p./č.e., jiná st., bez LV

- pozemek p. č. 310/37 – ostatní plocha, evidovaná výměra 70 m2, způsob využití – neplodná půda

- pozemek p. č. 310/66 – zahrada, evidovaná výměra 476 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, obec Jenišov, katastrální území Jenišov na LV 983,

a dále spoluvlastnický podíl id. 1/129:

- pozemek p. č. 307/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 523 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 308/98 – ostatní plocha, evidovaná výměra 457 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 308/103 – ostatní plocha, evidovaná výměra 53 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 308/104 – ostatní plocha, evidovaná výměra 947 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 308/123 – ostatní plocha, evidovaná výměra 178 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 310/129 – ostatní plocha, evidovaná výměra 319 m2, způsob využití – neplodná půda

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, obec Jenišov, katastrální území Jenišov na LV 1034.Zástavní práva, závazky

V evidenci katastru nemovitostí jsou na LV 983, 1034, k.ú. Jenišov zapsána zástavní práva a související poznámky a zápisy. Tato práva  dle insolvenčního zákona zanikají zpeněžením a na nového vlastníka nepřechází.

Na nemovitostech vázne předkupní právo pro Česká republika.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 19 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7514240257/0100
Vyvolávací cena 19 000 Kč
Aukční jistota 5 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 1 000 Kč
Termín konání 20.10.2022 09:00:00
Předpokládaný konec 20.10.2022 10:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 27.11.2022 9:20:47

Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 78/1 Vrbatův Kostelec, okres Chrudim


Nejnižší podání: 230 000 Kč
Termín konání: 30. 11. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Pecka, okres Jičín


Nejnižší podání: 110 000 Kč
Termín konání: 30. 11. 2022, 10:15
přímý prodej

Stavební pozemek Brno-židenice, ul. Táborská


Anglická aukce

INTORA Vertikální obráběcí centrum s příslušenstvím HAAS Mini Mill


Nejnižší podání: 236 500 Kč
Termín konání: 2. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 609 Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 280 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 60 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:15
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 194/4 Jestřebíčko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 160 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:30
Anglická aukce

Opakovaná aukce Pozemky 16.805 m2 Rajhrad, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 3 400 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 194/5 Jestřebíčko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:45
dražba

Rodinný dům 4+1 Kněževes u Prahy, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 8 900 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1599 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 15 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 11:00
dražba

1/9 pozemků na LV 748 Spořice, okres Chomutov


Nejnižší podání: 1 063 250 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:40
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup