ARCHIV - pohledávka za Shopping Center Zlaté piesky, s.r.o., SR, IČ 35770465 20190257DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122727/6800
Vyvolávací cena
2.000 €
Aukční jistota
500 €
Termín konání
12.9.2019 v 11:00:00
Konec aukce
12.9.2019 ve 12:00:00
Odhadní cena
45.000 €
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
3.9.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
v sídle dražebníka PROKONZULTA, Křenová 26, Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
12.9.2019 12:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
12.9.2019 11:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci pohledávka za Shopping Center Zlaté piesky, s.r.o., SR, IČ 35770465:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Jiří Chalabala

Termín E-aukce:
Zahájení: 12.9.2019 11:00 Ukončení: 12.9.2019 12:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je pohledávka za dvěma dlužníky:

  1. M2 Development, s.r.o. (dříve Shopping Center Zlaté piesky, s.r.o.), IČ: 35770465, Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava 2
  2. Všetko pre bývanie a.s., Pribinova 25, IČ: 48251941

Titul: nezaplacené faktury za provedené stavební práce

Pohledávka se skládá ze dvou částí. První část byla zažalována v roce 2011 a v současné době není nařízeno jednání. Druhá část pohledávky byla zažalována v srpnu 2014, jednání zatím nařízeno není. Obě řízení jsou vedena u Okresního soudu v Bratislavě II. 
Celkem jistina € 142.077,31 a příslušenství.
(dále jen „předmět e-aukce“)

 

1. pohledávka: Výše jistiny: € 84.977,31
Příslušenství:
Úrok ve výši 9 % p. a. z částky € 144.296,12 od 1. 11. 2009 do 13. 11. 2009
Úrok ve výši 9 % p. a. z částky € 40.402,92 od 14. 11. 2009 do 28. 1. 2010
Úrok ve výši 9 % p. a. z částky € 76.122,96 od 1. 12. 2009 do zaplacení
Úrok ve výši 9 % p. a. z částky € 9.013,24 od 1. 10. 2009 do zaplacení
Úrok ve výši 9 % p. a. z částky € 20.402,92 od 29. 1. 2010 do zaplacení
Úrok ve výši 9 % p. a. z částky € 26.122,96 od 8. 5. 2010 do zaplacení
Úrok ve výši 9 % p. a. z částky € 7.686,63 od 31. 12. 2009 do zaplacení
Úrok ve výši 9 % p. a. z částky € 17.293,04 od 1. 2. 2010 do zaplacení
Úrok ve výši 9 % p. a. z částky € 4.458,52 od 3. 3. 2010 do zaplacení
Náklady soudního řízení ve výši € 6.525,83

2. pohledávka: Výše jistiny: € 57.100,00
Příslušenství:
Úrok ve výši 9 % p. a. z částky € 57.100,00 od 15. 8. 2010 do zaplacení
(dále jen „předmět e-aukce“)

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 45.000,- €
Cena byla zjištěna znalcem navrhovatelem

Nejnižší podání: 2.000,- €
Minimální příhoz: 100,- €
Aukční jistota: 500,- €

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.