skip to main content

Pozemek Černá Hora, okres Blansko

Anglická aukce

Podrobný popis

Celková výměra činí 6. 876 m2, celé zapsané v LPIS (obhospodářovávané), pozemky jsou každý v jednom celku, v blízkosti obce, příjezdová cesta vede vedle pozemku.

Pozemky nejsou zatížené žádným věcným břemenem, není uzavřena pachtovní smlouva.

Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav porostu, zejména s ohledem na případné reklamace vlastností předmětu prodeje.Katastrální/detailní popis

-  pozemek p. č. 1504/10, trvalý travní porost, evidovaná výměra 12 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

-  pozemek p. č. 1508/4, ostatní plocha, evidovaná výměra 71 m2, způsob využití – ostatní komunikace

-  pozemek p. č. 1509/2, trvalý travní porost, evidovaná výměra 6.641 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

-  pozemek p. č. 1509/63,  trvalý travní porost,  evidovaná výměra 152 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko, obec a k. ú. Černá Hora, na LV č. 478.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 4211123076/6800
Vyvolávací cena 250 000 Kč
Aukční jistota 25 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 27.1.2022 11:00:00
Předpokládaný konec 27.1.2022 11:00:01
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.5.2022 10:05:14

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup