skip to main content

Pozemek Dubí Bystřice, okres Teplice

Anglická aukce

Podrobný popis

S ohledem na aktuální situaci na bankovním trhu Vás žádáme – NEHRAĎTE platby (aukční, či dražební jistoty) pro společnost PROKONZULTA, a.s., které mají číslo účtu u Sberbank CZ, a.s. (kod banky 6800). 

Pozemek parc. č. 168/2 o výměře 1.633 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Pozemek se nachází mimo souvisle zastavěné území obce a nemá zvláštní využití. Pozemky parc. č. 634/12 o výměře 1.959 m2 jsou v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Pozemky se nachází v zastavěném území obce a tvoří přírodní zeleň v obci. 
Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 168/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.633 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 634/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.959 m2, způsob využití - jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Teplice, pro obec Dubí a k. ú. Dubí-Bystřice, na LV č. 1807.Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 4211123180/6800
Vyvolávací cena 120 000 Kč
Aukční jistota 20 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 4.2.2022 11:00:00
Předpokládaný konec 4.2.2022 11:00:02
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.5.2022 9:15:30

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup