skip to main content

Pozemek, Kotvrdovice, okres Blansko

Anglická aukce

Pozemek, Kotvrdovice, okres Blansko | Podrobný popis

Pozemek parc. č. 1032 – orná půda, o celkové výměře 7583 m2, v obci Kotvrdovice, okres Blansko, katastrální území Kotvrdovice. Pozemek je užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako N-XVI - plochy krajinné zeleně. Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený, bez trvalých porostů. Přístup je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek leží na západním okraji obce a charakter okolí odpovídá řídce obydlené oblasti.Katastrální/detailní popis

Předmětem převodu je:

  • pozemek p. č. 1032 – orná půda, evidovaná výměra 7583 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, obec Kotvrdovice (okres Blansko), katastrální území Kotvrdovice, na LV 482.

Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák,

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 131-1671040227/0100
Odhadní cena 256 000 Kč
Vyvolávací cena 220 000 Kč
Aukční jistota 25 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 27.5.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 27.5.2024 11:00:00
Čas do zahájení 6 dnů 10:11:20
Aktuální datum 20.5.2024 23:48:39

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup