skip to main content

Pozemek Křelov/Olomouc 4.720 m2 - spoluvlastnický podíl id.1/2

Anglická aukce

Podrobný popis

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/2 k nemovitosti, kterou je zemědělský pozemek o celkové rozloze 4.720 m2. pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako orná půda. 

Jedná se o úrodnou půdu s vysokou bonitou.  Terén pozemku je rovinatý, až mírně svažitý. Spolu s okolními pozemky tvoří širší lán zemědělské půdy. 

Dle LPIS je pozemek obhospodařován Zemědělským družstvem Unčovice.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 k nemovitosti:

- pozemek p. č. 791/39 –  orná půda, evidovaná výměra 4.720 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, obec Křelov-Břuchotín, katastrální území Křelov na LV 11.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 147 500 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7514760287/0100
Odhadní cena 219 000 Kč
Vyvolávací cena 109 500 Kč
Aukční jistota 11 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 9.2.2023 10:20:00
Předpokládaný konec 9.2.2023 11:34:05
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.3.2023 3:48:58

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup