skip to main content

Pozemek orná půda Diváky, okres Břeclav

Anglická aukce

Podrobný popis

Nabízíme pozemek o rozloze 10.269 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. V JZ okraji se nachází trvalé porosty, které tvoří část remízu. Pozemky jsou využívané k zemědělské činnosti.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 3745 o výměře 10.269 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, obec a k. ú. Diváky, LV č. 540.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná na LV 540.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 285 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 4211120529/6800
Odhadní cena 250 000 Kč
Vyvolávací cena 250 000 Kč
Aukční jistota 50 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 10.2.2022 09:00:00
Předpokládaný konec 10.2.2022 10:07:35
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.5.2022 9:25:17

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup