skip to main content

Pozemek se skladovou halou Olšany u Prostějova

Anglická aukce

Podrobný popis

Jedná se o nemovité věci, které se nachází v jihozápadní okrajové části obce Olšany u Prostějova, v sousedství areálu zemědělského družstva. Nemovité věci tvoří skladová hala bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. St. 523 a pozemek parc.č. 458/38. Hala je postavena na rovinatém terénu, pozemky jsou uceleného tvaru, přibližně do písmene L. Jedná se o velkokapacitní jednolodní halu se sedlovou střechou s mírným spádem. Základy tvoří betonové patky a pasy. Nosné konstrukce z ocelových sloupů s částečnou vyzdívkou, opláštěné vlnitým pozink. plechem. Střecha tvořena ocelovými vazníky, sedlového typu, krytina z vlnitého pozink. plechu. Stropy chybí. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Podlaha je betonová. Vrata jsou plechová. Je zavedena pouze el. energie světelná a motorová. Objekt byl postavený kolem roku 1974. Během životnosti stavby byla prováděna pouze pravidelná údržba bez výrazné modernizace. Stavebně technický stav je průměrný.
 

Dispoziční řešení:

1.NP - jednolodní hala o rozpětí 18 m, modulu 10x 6 m, přístavba rozvodny

Příslušenství tvoří částečné oplocení areálu, vjezdová brána, zpevněné plochy z betonových panelů, přípojka el.nn. Stavebně technický stav příslušenství je průměrný. Přes předmětné nemovitosti vede vzdušné vedení teplovodu do areálu zemědělského družstva. Z návrhu územního plánu obce vyplývá, že nemovitost se nachází, ve stabilizované zóně označené VS - plochy výroby a skladování (smíšena výroba a skladování). Pozemky leží v zóně možného vlivu z živočišné výroby. 

 

Dle informací vyhlašovatele není zajištěno právo přístupu k předmětu e-aukce z veřejné komunikace. Dle informací vyhlašovatele není zajištěno právo vedení přípojky elektrického vedení k předmětu e-aukce přes pozemek parc.č.458/32 v k.ú. Olšany u Prostějova.

 Katastrální/detailní popis

Předmětem e-aukce  je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 523 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.111 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 523

- pozemek p.č. 458/38 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3.139 m2, způsob využití - manipulační plocha

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Prostějov, pro obec a k.ú. Olšany u Prostějova, na LV č. 755.

 Zástavní práva, závazky

Na nemovitostech  vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení uložení teplovodu a přípojky elektrického vedení a právo vstupu, ze dne 28.3.2001. Právní účinky vkladu ke dni 25.4.2001 pro Zemědělské družstvo Olšany - Hablov, č.p. 17, 79814 Olšany u Prostějova, IČO: 46991727 k parcelám č. St. 523, 458/38 a 458/9 na základě smlouvy o věcném břemeni V3 1208/2001, zn. Z-5903/2008-709, Z-8400035/2001-709.

 

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 2 825 000 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Odhadní cena 2 600 000 Kč
Vyvolávací cena 2 080 000 Kč
Aukční jistota 300 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 21.6.2016 09:30:00
Předpokládaný konec 21.6.2016 11:39:49
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 11.8.2022 7:29:08

Dokumenty


Aktuální nabídka

přímý prodej

Příležitost pro investory: Pozemek 1.110 m2 s developerským projektem Brno-Židenice


Anglická aukce

E-aukce Osobního automobilu DACIA DUSTER 1,6 RZ 1BR4222


Nejnižší podání: 179 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:00
dražba

RD Horoměřice, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 14 800 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

Vykonatelná pohledávka BALTOM s.r.o. za dlužníkem BYDOZA CZ, s.r.o.


Nejnižší podání: 90 000 Kč
Termín konání: 18. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Vybavení internátní školy Starodávné tradice, Karlovy Vary


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. věci movité - IS Ostravský


Nejnižší podání: 790 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

PŽSK 82. Šroubový kompresor ATLAS COPCO GA5 ff


Nejnižší podání: 25 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

PŽSK 77. Horizontální vyvrtávačka, Pilsen Tools WD 160-6250 CNC


Nejnižší podání: 1 936 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Císařský, okres Děčín


Nejnižší podání: 600 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

Nákladní automobil Mercedes Benz Sprinter 616 CDI, RZ 1Z84171


Nejnižší podání: 10 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

Osobní automobil Ford Mustang, RZ 4SP2291


Nejnižší podání: 230 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Anglická aukce

PŽSK 76. Laserové dělící zařízení CNC značky Nukon


Nejnižší podání: 1 900 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 11:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup