skip to main content

Pozemek Tasov nad Veličkou, okres Hodonín

Anglická aukce

Podrobný popis

Nabízíme pozemky, které jsou v katastru nemovitosti zapsané jako orná půda, celková výměra činí 6.002 m2, celé zapsané v LPIS (obhospodářovávané), pozemky jsou každý v jednom celku.

Pozemky nejsou zatížené žádným věcným břemenem.

Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav porostu, zejména s ohledem na případné reklamace vlastností předmětu prodeje.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 862, orná půda, evidovaná výměra 3.022 m2,

- pozemek p. č. 1430/2, orná půda, evidovaná výměra 1.790 m2,

- pozemek p. č. 2767, orná půda, evidovaná výměra 1.190 m2,

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín, pro obec Tasov a k.ú. Tasov nad Veličkou, na LV č. 425.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 230 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540637/2700
Vyvolávací cena 210 000 Kč
Aukční jistota 30 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 9.12.2021 10:45:00
Předpokládaný konec 9.12.2021 11:45:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.5.2022 10:44:26

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup