skip to main content

Pozemek Třebiště, okres Tábor

Anglická aukce

Podrobný popis

S ohledem na aktuální situaci na bankovním trhu Vás žádáme – NEHRAĎTE platby (aukční, či dražební jistoty) pro společnost PROKONZULTA, a.s., které mají číslo účtu u Sberbank CZ, a.s. (kod banky 6800). 

Pozemek se nachází v k.ú. Třebiště, obec Skalice, celková výměra činí 4. 576 m2, celé zapsané v LPIS (obhospodařované), pozemky jsou každý v jednom celku, v blízkosti obce, příjezdová cesta vede vedle pozemku.

Pozemky nejsou zatížené žádným věcným břemenem.

Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav porostu, zejména s ohledem na případné reklamace vlastností předmětu prodeje.Katastrální/detailní popis

-  pozemek p. č. 530, orná půda, o výměře 4.576 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor, pro obec Skalice, k.ú. Třebiště, na LV č. 77.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 4211123682/6800
Vyvolávací cena 130 000 Kč
Aukční jistota 20 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 27.1.2022 11:00:00
Předpokládaný konec 27.1.2022 12:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.5.2022 10:26:11

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup