skip to main content

Pozemky 167 m2 Nová Ves u Rakovníka

Anglická aukce

Symbolická cena

Podrobný popis

Pozemky o celkové výměře 167 m2 jsou užívány jako pozemky u komunikace, částečně tvoří konstrukci silnice nebo její odvodňovací příkop.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 319/6 – ostatní plocha, evidovaná výměra 52 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 319/7 – ostatní plocha, evidovaná výměra 20 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 319/8 – ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 320/6 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 51 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, obec Čistá, katastrální území Nová Ves u Rakovníka na LV 232.
Zástavní práva, závazky

V evidenci katastru nemovitostí jsou na LV 232, k.ú. Nová Ves u Rakovníka zapsána zástavní práva, která dle insolvenčního zákona zanikají zpeněžením a na nového vlastníka nepřechází.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7515170297/0100
Odhadní cena 17 000 Kč
Vyvolávací cena 2 000 Kč
Aukční jistota 2 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 1 000 Kč
Termín konání 16.2.2023 10:40:00
Předpokládaný konec 16.2.2023 11:40:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.3.2023 5:02:11

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup