skip to main content

Pozemky Dolní Bohdíkov, okres Šumperk

Anglická aukce

Podrobný popis

Prodej pozemků v katastrálním území Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov, okres Šumperk. Jedná se o pozemek parcelní číslo 582/8, trvalý travní porost o celkové výměře 5.044 m2, pozemek parcelní číslo 586/4, trvalý travní porost o výměře 318 m2, pozemek parcelní číslo 582/6, ostatní plocha o výměře 966 m2, pozemek parcelní číslo 582/7, ostatní plocha o výměře 498 m2, pozemek parcelní číslo 586/2, ostatní plocha o výměře 692 m2. Pozemky jsou situovány na mírně a středně prudkém svahu s částečně travnatým porostem a z části lesním porostem listnáčů. Pozemky na sebe navazují a tvoří jeden celek. Přístup je možný přes okolní pozemky.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 582/6, ostatní plocha, evidovaná výměra 966 m2, způsob využití – neplodná půda

- pozemek p. č. 582/7, ostatní plocha, evidovaná výměra 498 m2, způsob využití – neplodná půda

- pozemek p. č. 582/8, ostatní plocha, evidovaná výměra 5044 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 586/2, ostatní plocha, evidovaná výměra 692 m2, způsob využití – neplodná půda

- pozemek p. č. 586/4, trvalý travní porost, evidovaná výměra 318 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Šumperk, pro obec Bohdíkov a k.ú. Dolní Bohdíkov, na LV č. 637.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540194/2700
Vyvolávací cena 140 000 Kč
Aukční jistota 10 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 11.8.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 11.8.2022 10:30:00
Čas do zahájení 02:58:26
Aktuální datum 11.8.2022 7:01:33

Dokumenty


Aktuální nabídka

přímý prodej

Příležitost pro investory: Pozemek 1.110 m2 s developerským projektem Brno-Židenice


Anglická aukce

PŽSK 74. Upínací úhelník A6 - 90405 - 1 ks.


Nejnižší podání: 10 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

PŽSK 72. Soubor upínačů


Nejnižší podání: 42 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

PŽSK 75. upínací kostka 100 cm x75 cm x 120 cm - 2 ks.


Nejnižší podání: 12 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

PŽSK 73. Upínací úhelník A6 - 90403 - 1 ks.


Nejnižší podání: 10 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

E-aukce Osobního automobilu DACIA DUSTER 1,6 RZ 1BR4222


Nejnižší podání: 179 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:00
dražba

RD Horoměřice, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 14 800 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

Vykonatelná pohledávka BALTOM s.r.o. za dlužníkem BYDOZA CZ, s.r.o.


Nejnižší podání: 90 000 Kč
Termín konání: 18. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Vybavení internátní školy Starodávné tradice, Karlovy Vary


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. věci movité - IS Ostravský


Nejnižší podání: 790 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

PŽSK 82. Šroubový kompresor ATLAS COPCO GA5 ff


Nejnižší podání: 25 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

PŽSK 81. Plasmový řezací stroj MGM Omnicut 3600 MS-100


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup